Comunicat de presă


Dialog ştiinţific în cadrul Academica BNR la Constanţa

03.09.2012

În perioada 3-7 septembrie 2012 are loc la Constanţa cea de-a doua ediţie din anul 2012 a proiectului Academica, parte a eforturilor Băncii Naţionale a României de sprijinire a educaţiei financiare.

Iniţiat în 2011, proiectul reuneşte în cadrul unui forum de dezbateri oficiali şi specialişti din banca centrală, cadre didactice ale universităţilor partenere din proiectele educaţionale ale BNR şi reprezentanţi ai comunităţii academice şi ai pieţei financiare din România.

Alături de suita proiectelor destinate creşterii nivelului de cultură financiară în rândul tinerilor - elevi şi studenţi, prin Academica, BNR vizează extinderea ariei de activităţi specifice la nivelul formatorilor, recunoscând astfel importanţa crucială a acestora în modelarea viitorilor specialişti în economie şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Lansarea oficială a celei de-a doua ediţii Academica, organizată în colaborare cu Universitatea Ovidius şi Universitatea Maritimă din Constanţa, va fi realizată de Dr. Cristian Popa, viceguvernator al BNR, în cadrul conferinţei cu tema „Provocări pentru activitatea băncii centrale în contextul intern şi internaţional actual” din 3 septembrie 2012. La eveniment au fost invitaţi să participe rectori şi cadre didactice ale celor 17 universităţi partenere, reprezentanţi ai comunității academice şi financiar – bancare locale, mass media.

Lucrările forumului, găzduite de Universitatea Ovidius, vor continua pe parcursul întregii săptămâni, cele 40 de cadre didactice participante având posibilitatea de a dezbate subiecte de mare actualitate din domeniul economic, expuse într-un cadru interactiv de către membrii CA şi specialişti ai BNR, reprezentanţi ai Consiliului Fiscal, Bursei de Valori Bucureşti, Fondului de Garantare al Depozitelor din Sistemul Bancar, Google România, precum şi de către omologi din celelalte centre universitare.

Forumul-dezbatere îşi propune să asigure un dialog direct al BNR cu mediul universitar şi academic în vederea sprijinirii îmbunătăţirii curriculei în domeniul finanţe-bănci, impulsionării cercetării ştiinţifice în domeniu și pentru aprofundarea unor aspecte macro-economice la nivelul strategiilor și politicilor economice ale României, dar şi cele la nivel European şi mondial.

În acest context, încheierea oficială a ediţiei 2012 Academica BNR va fi marcată de conferinţa sustinută de Prof. univ. dr. Florin Georgescu, viceprim-ministru și Ministru al Finanțelor Publice, eveniment adresat participanților, mediului academic şi financiar, precum şi mass media.

Detalii despre proiectele educaţionale se regăsesc pe website-ul BNR.