Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în semestrul I 2006

22.08.2006

În semestrul I 2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 170 milioane euro, mai mare cu 40,2 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior, în principal pe seama accentuării deficitului balanţei comerciale.

- milioane euro -
  Semestrul I 2005* Semestrul I 2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 638 17 613 -2 975 17 870 22 040 -4 170
A. Bunuri şi servicii 12 294 15 569 -3 275 15 211 19 502 -4 291
a. Bunuri (export fob - import fob) 10 527 13 605 -3 078 12 668 17 053 -4 385
b. Servicii 1 767 1 964 -197 2 543 2 449 94
- transport 531 710 -179 743 870 -127
- turism-călătorii 319 275 44 391 381 10
- alte servicii 917 979 -62 1 409 1 198 211
B. Venituri 521 1 813 -1 292 747 2 184 -1 437
C. Transferuri curente 1 823 231 1 592 1 912 354 1 558

* - date rectificate

** - date provizorii

Deficitul de cont curent a fost acoperit în proporţie de 77,8 la sută prin investiţii străine directe (3,2 miliarde euro în semestrul I 2006, comparativ cu 2,1 miliarde euro în semestrul I 2005).

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 30 iunie 2006 nivelul de 25 226 milioane euro, în creştere cu 2,7 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2006 un sold de 11 016 milioane euro şi a reprezentat 43,7 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 45,9 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 13 370 milioane euro la 30 iunie 2006, fiind cu 8,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 30 iunie 2006 şi serviciul datoriei externe în semestrul I 2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005r Sold la 30.06.2006p Semestrul I 2006p
1. Datorie publicăa) 6 935 6 867 415
2. Datorie public garantatăa), din care: 4 348 4 149 334
sector public 4 136 3 955 318
sector privatb) 212 194 16
3. Datorie negarantată public, din care: 12 342 13 370 1 627
sector public 560 563 43
sector privatb) 11 782 12 807 1 584
4.Datorie externă (1+2+3) (credite, împrumuturi şi alte asemenea) 23 625 24 386 2 376
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 840 183e
Total datorie externă (4+5) 24 574 25 226 2 559

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în semestrul I 2006 de 16,8 la sută, faţă de 18,2 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire3 a fost la 30 iunie 2006 de 6,1 luni de import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.