Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2006

22.09.2006

În perioada 1.01-31.07.2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 878 milioane euro, mai mare cu 43 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior, în principal pe seama accentuării deficitului balanţei comerciale.

- milioane euro -
  1.01-31.07.2005* 1.01-31.07.2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 17 546 20 958 -3 412 21 245 26 123 -4 878
A. Bunuri şi servicii 14 733 18 503 -3 770 18 067 23 153 -5 086
a. Bunuri (export fob - import fob) 12 531 16 172 -3 641 14 885 20 235 -5 350
b. Servicii 2 202 2 331 -129 3 182 2 918 264
- transport 649 846 -197 891 1 028 -137
- turism-călătorii 414 342 72 488 479 9
- alte servicii 1 139 1 143 -4 1 803 1 411 392
B. Venituri 643 2 191 -1 548 928 2 577 -1 649
C. Transferuri curente 2 170 264 1 906 2 250 393 1 857

* date rectificate

** date provizorii

Deficitul de cont curent a fost acoperit în proporţie de 82,2 la sută prin investiţii străine directe (4,0 miliarde euro în perioada 1.01-31.07.2006, comparativ cu 2,7 miliarde euro în perioada corespunzătoare din anul 2005).

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 iulie 2006 nivelul de 25 714 milioane euro, în creştere cu 4,6 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 iulie 2006 un sold de 10 963 milioane euro şi a reprezentat 42,6 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 45,9 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 13 915 milioane euro la 31 iulie 2006, fiind cu 12,6 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 31 iulie 2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-31.07.2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005r Sold la 31.07.2006p 1.01-31.07.2006p
1. Datorie publicăa) 6 935 6 857 473
2. Datorie public garantatăa), din care: 4 348 4 106 378
sector public 4 136 3 913 362
sector privatb) 212 193 16
3. Datorie negarantată public, din care: 12 358 13 915 1 863
sector public 559 567 43
sector privatb) 11 799 13 348 1 820
4.Datorie externă (1+2+3) (credite, împrumuturi şi alte asemenea) 23 641 24 878 2 714
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 836 198e
Total datorie externă (4+5) 24 590 25 714 2 912

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-31.07.2006 de 16,1 la sută, faţă de 18,2 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 iulie 2006 de 6 luni de import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.