Comunicat de presă


Declaraţia Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale şi Comisiei Europene privind misiunea de evaluare a Programului Economic al României

14.08.2012

Echipa comună a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Comisiei Europene (CE) şi Băncii Mondiale (BM) a efectuat o vizită la Bucureşti în perioada 31 iulie - 14 august pentru cea de a şasea evaluare a programului economic al României. Implementarea politicilor se află în continuare pe calea cea bună, în ciuda conditiilor dificile.

Impreună cu autorităţile, s-a ajuns la un acord la nivelul staff-ului cu privire la măsurile care vor fi puse în discuţia Board-ului Executiv al FMI, într-o reuniune care a fost programată in principiu în ultima parte a lunii septembrie. Tot în luna septembrie vor fi prezentate rezultatele evaluării şi Comitetului Economic şi Financiar al UE. Un sprijin politic sustinut este necesar pentru a asigura implementarea acestor măsuri în cadrul programului.

Creşterea reală este proiectată la aproximativ 1 la sută în anul 2012 şi 2½ la sută în anul 2013. Activitatea economică redusă este în principal datorată creşterii incertitudinii în plan politic şi încetinirii din zona euro. Se estimează că inflaţia se va menţine în interiorul intervalului ţintit de Banca Naţională a României. Băncile rămân încă vulnerabile la evoluţiile potrivnice din zona euro, păstrând în acelaşi timp rezerve de capital suficiente şi provizioane adecvate pentru acoperirea pierderilor din activitatea de creditare.

Ţinta deficitului fiscal stabilită pentru luna iunie a fost realizată iar obiectivul ambiţios stabilit pentru întregul an (sub 3 la sută din PIB în sistem de angajamente) este şi el realizabil, însă va necesita continuarea diminuării cheltuielilor. Totuşi, ţintele privind reducerea arieratelor bugetului general consolidat au fost depasite usor şi vor fi implementate în scurt timp măsuri care să conducă la reducerea acestor arierate. În anul 2013, autorităţile se vor confrunta cu operaţiuni dificile vizând o consolidare suplimentară de cel puţin 0,5 la sută din PIB. Va fi nevoie de decizie politică fermă pentru întreruperea proiectelor de investiţii publice neperformante şi optimizarea angajării de personal în sectorul bugetar. Atunci când va fi revizuit proiectul de lege a sănătăţii, este de o importanţă crucială ca sustenabilitatea financiară să fie reinstaurată iar instituţiile din domeniul sanitar să fie puternic stimulate pentru a-şi spori eficienţa.

Este nevoie de fermitate politică pentru asigurarea implementării reformelor structurale restante—necesare pentru obţinerea unei creşteri comprehensive şi de anvergură. Legislaţia în domeniul energetic a fost promulgată, iar legea referitoare la agenţia de reglementare în domeniul energiei va intra în curând în vigoare. Foile de parcurs pentru liberalizarea preţurilor la energie trebuie implementate iar autorităţile lucrează în prezent pentru asigurarea unei protecţii corespunzătoare a categoriilor vulnerabile de consumatori. Guvernul va accelera deasemenea introducerea managementului profesionist şi privatizarea companiilor de stat, pentru eficientizarea acestora.

Obiectivele prevăzute în programul încheiat de România cu FMI, UE şi BM se referă la asigurarea stabilităţii macroeconomcie şi financiare şi reinstalarea economiei românesţi pe o cale de creştere sustenabilă caracterizată printr-un sistem sănătos al finanţelor publice şi crearea de locuri de muncă, în paralel cu protejarea populaţiei sărace şi vulnerabile. Programul include un Acord Stand-By cu FMI în valoare de aproximativ 3 miliarde şi jumătate de euro (3.090,6 milioane DST), sprijin pentru balanţa de plăţi din partea UE în valoare de 1,4 miliarde euro, precum şi o serie de împrumuturi diverse din partea BM. Asistenţa acordată de FMI, UE precum şi din împrumutul pentru politici de dezvoltare cu opţiune amânată de tragere (DPL-DDO) din partea Băncii Mondiale (1 miliard euro) este una de tip preventiv, acest lucru însemnând că autorităţile au declarat că nu au în prezent intenţia de a accesa aceste fonduri, care vor fi la dispoziţia României atâta timp cât vor fi respectate condiţionalităţile prevăzute în program.

Echipa FMI a purtat deasemenea discuţii privind Articolul IV consultari 2012 in cadrul evaluarii periodice a economiei tarilor membre în conformitate cu Articolul IV din Actul Constitutiv al Fondului Monetar Internaţional. Va fi deasemenea publicată o declaraţie finală în care vor fi prezentate în rezumat constatările pe această temă.

Pentru mai multe informaţii privind Acordul Stand-By încheiat cu România vă rugăm să consultaţi următoarele link-uri:

Pentru detalii suplimentare privind România şi asistenţa financiară din partea Comisiei Europene pentru sprijinirea balanţei de plăţi vă rugăm să consultaţi următoarele link-uri:

Pentru informaţii suplimentare despre Grupul Băncii Mondiale, vă rugăm să accesaţi:

Pentru informaţii privind Banca Mondială şi România, accesaţi:Sursa: Comunicat de presă FMI (Biroul Regional pentru România şi Bulgaria)