Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2002

08.01.2003

La sfârşitul lunii octombrie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 115 milioane dolari, cu 29,2 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  ianuarie - octombrie 2001 ianuarie - octombrie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 12 725 14 340 -1 575 14 986 16 101 -1 115
A. Bunuri şi servicii 11 288 13 525 -2 237 13 202 15 217 -2 015
  a. Bunuri (export fob - import fob) 9 589 11 770 -2 181 11 292 13 341 -2 049
  b. Servicii 1 699 1 755 -56 1 910 1 876 34
        - transport 687 598 89 794 709 85
        - turism 290 365 -75 274 313 -39
        - alte servicii 722 797 -70 842 854 -12
B. Venituri 319 586 -267 309 687 -378
C. Transferuri curente 1 158 229 929 1 475 197 1 278

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 15,7 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii octombrie la 13 790 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2002 un sold de 8 989 milioane dolari şi a reprezentat 65,2 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 64,8 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în primele zece luni ale anului cu 14,5 la sută, situându-se la 31 octombrie la 4 801 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 octombrie 2002
- milioane USD, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 31.10.2002 Serviciul datoriei 1.01-31.10.2002
I. Datorie publică 4 984 6 121 777
II. Datorie public garantată 2 741 2 868 851
III. Datorie privată 4 159 4 801 741
Total datorie externă 11 920 13 790 2 369

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 octombrie 2002 de 17,9 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,5 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,7 luni de import la sfârşitul lunii octombrie 2002.