Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2006

24.10.2006

În perioada 1.01-31.08.2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 924 milioane euro, mai mare cu 51 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior, în principal pe seama accentuării deficitului balanţei comerciale.

- milioane euro -
  1.01-31.08.2005* 1.01-31.08.2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 20 159 24 082 -3 923 24 395 30 319 -5 924
A. Bunuri şi servicii 16 985 21 391 -4 406 20 550 26 763 -6 213
a. Bunuri (export fob - import fob) 14 394 18 663 -4 269 16 889 23 371 -6 482
b. Servicii 2 591 2 728 -137 3 661 3 392 269
- transport 753 982 -229 1 019 1 196 -177
- turism-călătorii 521 422 99 604 574 30
- alte servicii 1 317 1 324 -7 2 038 1 622 416
B. Venituri 703 2 385 -1 682 1 079 3 108 -2 029
C. Transferuri curente 2 471 306 2 165 2 766 448 2 318

* date rectificate

** date provizorii

Deficitul de cont curent a fost acoperit în proporţie de 73,1 la sută prin investiţii străine directe (4,3 miliarde euro în perioada 1.01-31.08.2006, comparativ cu 2,7 miliarde euro în perioada corespunzătoare din anul 2005).

Datoria externă pe termen mediu şi lung1 a înregistrat la 31 august 2006 nivelul de 25 837 milioane euro, în creştere cu 5,1 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2006 un sold de 10 923 milioane euro şi a reprezentat 42,3 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 45,9 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 14 070 milioane euro la 31 august 2006, fiind cu 13,9 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 31 august 2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-31.08.2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005r Sold la 31.08.2006p 1.01-31.08.2006p
1. Datorie publicăa) 6 935 6 848 487
2. Datorie public garantatăa), din care: 4 348 4 075 402
sector public 4 136 3 883 386
sector privatb) 212 192 16
3. Datorie negarantată public, din care: 12 356 14 070 2 154
sector public 559 567 44
sector privatb) 11 797 13 503 2 110
4.Datorie externă (1+2+3) (credite, împrumuturi şi alte asemenea) 23 639 24 993 3 043
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 844 221e
Total datorie externă (4+5) 24 588 25 837 3 264

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost în perioada 1.01-31.08.2006 de 15,9 la sută, faţă de 20,1 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire3 a fost la 31 august 2006 de 6 luni de import, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.