Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2006

24.11.2006

În perioada 1.01-30.09.2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 699 milioane euro, mai mare cu 46,6 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 7 401 milioane euro, mai mare cu 53,4 la sută faţă de nouă luni 2005, pe fondul creşterii mai accentuate a importurilor în raport cu exporturile (24,5 la sută, respectiv 16 la sută).

- milioane euro -
  1.01-30.09.2005* 1.01-30.09.2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 23 072 27 640 -4 568 27 728 34 427 -6 699
A. Bunuri şi servicii 19 440 24 434 -4 994 23 342 30 419 -7 077
a. Bunuri (export fob - import fob) 16 466 21 290 -4 824 19 096 26 497 -7 401
b. Servicii 2 974 3 144 -170 4 246 3 922 324
- transport 857 1 134 -277 1 168 1 364 -196
- turism-călătorii 611 505 106 707 701 6
- alte servicii 1 506 1 505 1 2 371 1 857 514
B. Venituri 821 2 858 -2 037 1 244 3 511 -2 267
C. Transferuri curente 2 811 348 2 463 3 142 497 2 645

* date revizuite

** date provizorii

Deficitul de cont curent de 6 699 milioane euro a fost acoperit în proporţie de 72,5 la sută prin investiţii străine directe care, în perioada 1.01.-30.09.2006 au atins valoarea de 4,9 miliarde euro comparativ cu 3,7 miliarde euro în perioada corespunzătoare din anul 2005, din care 54,3 la sută au reprezentat participaţii la capital şi profit reinvestit, iar 45,7 la sută credite intra-grup1.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 septembrie 2006 nivelul de 25 992 milioane euro, în creştere cu 5,9 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2006 un sold de 10 853 milioane euro şi a reprezentat 41,8 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 46 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 14 197 milioane euro la 30 septembrie 2006, fiind cu 15,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 30 septembrie 2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-30.09.2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005r Sold la 30.09.2006p 1.01-30.09.2006p
1. Datorie publicăa) 6 936 6 884 548
2. Datorie public garantatăa), din care: 4 343 3 969 610
sector public 4 131 3 793 574
sector privatb) 212 176 36
3. Datorie negarantată public, din care: 12 308 14 197 2 693
sector public 582 575 53
sector privatb) 11 726 13 622 2 640
4. Datorie externă (1+2+3) (credite, împrumuturi şi alte asemenea) 23 587 25 050 3 851
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 942 248e
Total datorie externă (4+5) 24 536 25 992 4 099

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost în perioada 1.01-30.09.2006 de 17,6 la sută, faţă de 20,1 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire4 a fost la 30.09 2006 de 6 luni de import, faţă de 6,3 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.