Comunicat de presă


Indicatori monetari - iunie 2012

24.07.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii iunie 2012 de 216930,8 milioane lei. Faţă de luna mai 2012 aceasta s-a diminuat cu 1,7 la sută (-1,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2011 masa monetară s-a majorat cu 8,5 la sută (6,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2012
(mil. lei)
iunie 2012/
mai 2012
(%)
iunie 2012/
iunie 2011
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 87 840,0 1,4 9,7
Numerar în circulaţie 31 895,4 1,3  18,3
Depozite overnight ** 55 944,6 1,5  5,4
M2 (masa monetară intermediară) 216 449,6 -1,0 10,4
M1 87 840,0 1,4 9,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 128 609,6 -2,5 10,8
M3 (masa monetară în sens larg) 216 930,8 -1,7 8,5
M2 216 449,6 -1,0 10,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 481,2 -76,6 -87,4

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2012
(mil. lei)
iunie 2012/
mai 2012
(%)
iunie 2012/
iunie 2011
(%)
Masa monetară (M3) 216 930,8 -1,7 8,5
Active externe nete** 25 545,7  -21,3 -9,3
Active interne nete*** 191 385,1 1,7 11,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna iunie 2012 cu 13,1 milioane lei faţă de luna mai 2012, până la nivelul de 227086,7 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 2,1 la sută (2,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 1,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 0,8 la sută). La 30 iunie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,3 la sută (4,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2011, pe seama majorării cu 4,2 la sută a componentei în lei (2,1 la sută în termeni reali) şi cu 7,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 2,3 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2012
(mil. lei)
iunie 2012/
mai 2012
(%)
iunie 2012/
iunie 2011
(%)
Credit neguvernamental (total) 227 086,7 0,0  6,3
Credit neguvernamental în lei: 82 484,6  2,1  4,2
- gospodării ale populaţiei 34 398,2 0,1 -2,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 48 086,4 3,6  9,9
Credit neguvernamental în valută: 144 602,1 -1,2 7,5
- gospodării ale populaţiei 70 979,7  -0,5 6,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 73 622,4  -1,8 8,3

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna iunie 2012 cu 2,0 la sută, până la 80624,5 milioane lei. La 30 iunie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 19,9 la sută (17,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna iunie 2012 cu 1,2 la sută faţă de luna mai 2012, până la nivelul de 191041,7 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2012
(mil. lei)
iunie 2012/
mai 2012
(%)
iunie 2012/
iunie 2011
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 191 041,7  -1,2  9,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 125 898,5  -1,7  10,5
- gospodării ale populaţiei 75 518,8  -0,2  13,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 379,7  -3,9  6,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 65 143,2 -0,2  7,9
- gospodării ale populaţiei 43 462,9 0,8  9,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 21 680,3  -2,1  4,9

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au redus cu 0,2 la sută, până la 75518,8 milioane lei. La 30 iunie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 13,3 la sută (11,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 3,9 la sută, până la 50379,7 milioane lei. La 30 iunie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 6,5 la sută (4,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au scăzut cu 0,2 la sută, până la nivelul de 65143,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 14640,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 7,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 2,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 9,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 4,2 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 4,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 0,2 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9726,7 milioane lei (soldul la 30 iunie 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 70897,8 milioane lei (soldul la 30 iunie 2012).