Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-noiembrie 2002

23.01.2003

La sfârşitul lunii noiembrie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 291 milioane dolari, cu 29,6 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  ianuarie - noiembrie 2001 ianuarie - noiembrie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 078 15 911 -1 833 16 765 18 056 -1 291
A. Bunuri şi servicii 12 450 15 001 -2 551 14 771 17 066 -2 295
  a. Bunuri (export fob - import fob) 10 567 13 055 -2 488 12 653 14 949 -2 296
  b. Servicii 1 883 1 946 -63 2 118 2 117 1
        - transport 763 664 99 880 792 88
        - turism 326 441 -85 303 354 -51
        - alte servicii 794 871 -77 935 971 -36
B. Venituri 346 655 -319 335 771 -436
C. Transferuri curente 1 282 245 1 037 1 659 219 1 440

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 19,6 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii noiembrie la 14 292 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2002 un sold de 9 000 milioane dolari şi a reprezentat 63,0 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 64,7 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în perioada ianuarie - noiembrie 2002 cu 25,5 la sută, situându-se la 30 noiembrie la 5 292 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 noiembrie 2002
- milioane USD, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 30.11.2002 Serviciul datoriei 1.01-30.11.2002
I. Datorie publică 4 984 6 147 958
II. Datorie public garantată 2 751 2 853 941
III. Datorie privată 4 215 5 292 818
Total datorie externă 11 950 14 292 2 717

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 30 noiembrie 2002 de 18,4 la sută, aceeaşi cu cea înregistrată la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,5 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,5 luni de import la sfârşitul lunii noiembrie 2002.