Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2006

21.12.2006

În perioada 1.01-31.10.2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 748 milioane euro, mai mare cu 48,3 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 8 732 milioane euro, mai mare cu 52,6 la sută faţă de zece luni 2005, pe fondul creşterii mai accentuate a importurilor în raport cu exporturile (24,7 la sută, respectiv 16 la sută).

- milioane euro -
  1.01-31.10.2005* 1.01-31.10.2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 25 868 31 091 -5 223 31 188 38 936 -7 748
A. Bunuri şi servicii 21 754 27 662 -5 908 26 133 34 495 -8 362
a. Bunuri (export fob - import fob) 18 407 24 131 -5 724 21 349 30 081 -8 732
b. Servicii 3 347 3 531 -184 4 784 4 414 370
- transport 963 1 279 -316 1 309 1 541 -232
- turism-călătorii 693 578 115 813 809 4
- alte servicii 1 691 1 674 17 2 662 2 064 598
B. Venituri 934 3 035 -2 101 1 371 3 890 -2 519
C. Transferuri curente 3 180 394 2 786 3 684 551 3 133

* date revizuite

** date provizorii

Deficitul de cont curent de 7 748 milioane euro a fost acoperit integral prin investiţii străine directe care, în perioada 1.01.-31.10.2006 au atins valoarea de credite intra-grup2.

Datoria externă pe termen mediu şi lung3 a înregistrat la 31 octombrie 2006 nivelul de 26 772 milioane euro, în creştere cu 8,8 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2006 un sold de 10 806 milioane euro şi a reprezentat 40,4 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 45,8 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 14 956 milioane euro la 31 octombrie 2006, fiind cu 20,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 31 octombrie 2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-31.10.2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005r Sold la 31.10.2006p 1.01-31.10.2006p
1. Datorie publicăa) 6 935 6 902 612
2. Datorie public garantatăa), din care: 4 346 3 904 735
sector public 4 134 3 731 696
sector privatb) 212 173 39
3. Datorie negarantată public, din care: 12 379 14 956 2 783
sector public 601 605 60
sector privatb) 11 778 14 351 2 723
4. Datorie externă (1+2+3) (credite, împrumuturi şi alte asemenea) 23 660 25 762 4 130
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 1 010 258e
Total datorie externă (4+5) 24 609 26 772 4 388

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost în perioada 1.01-31.10.2006 de 16,8 la sută, faţă de 20,1 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire5 a fost la 31.10.2006 de 6,6 luni de import, faţă de 6,3 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Include suma de 2,2 miliarde euro, reprezentând preluarea de către Erste Bank a 36,8% din acţiunile BCR în luna octombrie 2006.
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.