Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în anul 2002

20.02.2003

La sfârşitul lunii decembrie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 573 milioane dolari, cu 29,2 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  2001 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 15 290 17 513 -2 223 18 376 19 949 -1 573
A. Bunuri şi servicii 13 418 16 502 -3 084 16 201 18 841 -2 640
  a. Bunuri (export fob - import fob) 11 385 14 354 -2 969 13 869 16 482 -2 613
  b. Servicii 2 033 2 148 -115 2 332 2 359 -27
        - transport 828 733 95 964 873 91
        - turism 362 449 -87 335 396 -61
        - alte servicii 843 966 -123 1 033 1 090 -57
B. Venituri 455 737 -282 367 836 -469
C. Transferuri curente 1 417 274 1 143 1 808 272 1 536

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 26,5 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii decembrie la 15 084 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2002 un sold de 9 503 milioane dolari şi a reprezentat 63,0 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 64,7 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în anul 2002 cu 32,7 la sută, situându-se la 31 decembrie la 5 581 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 decembrie 2002
- milioane USD, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 31.12.2002 Serviciul datoriei 1.01-31.12.2002
I. Datorie publică 4 986 6 292 990
II. Datorie public garantată 2 734 3 211 1 084
III. Datorie privată 4 205 5 581 964
Total datorie externă 11 925 15 084 3 038

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 decembrie 2002 de 18,8 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,5 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,7 luni de import la sfârşitul lunii decembrie 2002.