Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-noiembrie 2006

18.01.2007
În perioada 1.01-30.11.2006, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 856 milioane euro, mai mare cu 44,8 la sută decât cel din perioada similară a anului anterior. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 10 009 milioane euro, mai mare cu 48,1 la sută faţă de 11 luni 2005, pe fondul creşterii mai accentuate a importurilor în raport cu exporturile (24,5 la sută, respectiv 16,7 la sută).
- milioane euro -
  1.01-30.11.2005* 1.01-30.11.2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 28 742 34 856 -6 114 34 825 43 681 -8 856
A. Bunuri şi servicii 24 147 31 124 -6 977 29 159 38 771 -9 612
a. Bunuri (export fob - import fob) 20 436 27 193 -6 757 23 844 33 853 -10 009
b. Servicii 3 711 3 931 -220 5 315 4 918 397
- transport 1 080 1 437 -357 1 454 1 723 -269
- turism-călătorii 772 654 118 921 920 1
- alte servicii 1 859 1 840 19 2 940 2 275 665
B. Venituri 1 067 3 296 -2 229 1 539 4 304 -2 765
C. Transferuri curente 3 528 436 3 092 4 127 606 3 521

* date revizuite

** date provizorii

Deficitul contului curent a fost acoperit în proporţie de aproximativ 93 la sută prin investiţii străine directe care, în perioada 1.01-30.11.2006, au atins valoarea de credite intra-grup2.

Datoria externă pe termen mediu şi lung3 a înregistrat la 30 noiembrie 2006 nivelul de 27 164 milioane euro, în creştere cu 10,3 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2006 un sold de 10 718 milioane euro şi a reprezentat 39,5 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 45,8 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 15 485 milioane euro la 30 noiembrie 2006, fiind cu 25 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 30 noiembrie 2006 şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-30.11.2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
Sold la 31.12.2005r Sold la 30.11.2006p 1.01-30.11.2006p
1. Datorie publicăa) 6 935 6 880 677
2. Datorie public garantatăa), din care: 4 346 3 838 773
sector public 4 134 3 668 733
sector privatb) 212 170 40
3. Datorie negarantată public, din care: 12 392 15 485 3 376
sector public 601 584 95
sector privatb) 11 791 14 901 3 281
4. Datorie externă (1+2+3) (credite, împrumuturi şi alte asemenea) 23 673 26 203 4 826
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 961 321e
Total datorie externă (4+5) 24 622 27 164 5 147

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost în perioada 1.01-30.11.2006 de 17,7 la sută, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire5 a fost de 6,5 luni de import la 30.11.2006 , faţă de 6,3 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Include şi suma de 2,2 miliarde euro încasată de statul român în luna octombrie 2006, reprezentând contravaloarea a 36,8% din acţiunile BCR, cumpărate de către Erste Bank.
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  3. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.