Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în luna ianuarie 2003

25.03.2003

La sfârşitul lunii ianuarie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 15 milioane dolari, cu 81,7 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  Ianuarie 2002 Ianuarie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 1 253 1 335 -82 1 647 1 662 -15
A. Bunuri şi servicii 1 083 1 272 -189 1 491 1 575 -84
  a. Bunuri (export fob - import fob) 913 1 086 -173 1 246 1 352 -106
  b. Servicii 170 186 -16 245 223 22
        - transport 65 58 7 96 73 23
        - turism 24 35 -11 24 31 -7
        - alte servicii 81 93 -12 125 119 6
B. Venituri 34 45 -11 29 65 -36
C. Transferuri curente 136 18 118 127 22 105

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 2,4 la sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii ianuarie la 15 550 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2003 un sold de 9 707 milioane dolari şi a reprezentat 62,4 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,8 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă a crescut în luna ianuarie cu 3,3 la sută, situându-se la 31 ianuarie la 5 843 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 ianuarie 2003
- milioane USD, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 31.01.2003 Serviciul datoriei 1-31.01.2003
I. Datorie publică 6 293 6 409 61
II. Datorie public garantată 3 237 3 298 52
III. Datorie privată 5 656 5 843 57
Total datorie externă 15 186 15 550 170

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 ianuarie 2003 de 19,4 la sută, faţă de 21,6 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a crescut de la 4,7 luni de import la sfârşitul anului 2002 la 4,8 luni de import