Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în anul 2006

15.02.2007

În anul 2006 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 973 milioane euro, mai mare cu 44,8 la sută decât cel din anul anterior.

Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 11 759 milioane euro, mai mare cu 50,6 la sută faţă de anul 2005, pe fondul creşterii mai accentuate a importurilor în raport cu exporturile (25,1 la sută, respectiv 16,2 la sută).

- milioane euro -
  2005* 2006**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 31 680 38 568 -6 888 38 621 48 594 -9 973
A. Bunuri şi servicii 26 357 34 512 -8 155 31 363 43 116 -11 753
a. Bunuri (export fob - import fob) 22 255 30 061 -7 806 25 850 37 609 -11 759
b. Servicii 4 102 4 451 -349 5 513 5 507 6
- transport 1 188 1 583 -395 1 489 1 913 -424
- turism-călătorii 852 750 102 1 034 1 035 -1
- alte servicii 2 062 2 118 -56 2 990 2 559 431
B. Venituri 1 241 3 567 -2 326 1 776 4 790 -3 014
C. Transferuri curente 4 082 489 3 593 5 482 688 4 794

* date revizuite

** date provizorii

Deficitul contului curent a fost acoperit în proporţie de 91 la sută prin investiţii străine directe care, în anul 2006 au atins valoarea de credite intra-grup2.

Datoria externă pe termen mediu şi lung3 a înregistrat la 31 decembrie 2006 nivelul de 27 718 milioane euro, în creştere cu 12,5 la sută faţă de 31 decembrie 2005.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2006 un sold de 10 694 milioane euro şi a reprezentat 38,6 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 45,8 la sută la 31 decembrie 2005).

Datoria externă negarantată public a însumat 16 058 milioane euro la 31 decembrie 2006, fiind cu 29,5 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2005.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 31 decembrie 2006 şi serviciul datoriei externe în anul 2006
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în anul 2006p
Sold la 31.12.2005r Sold la 31.12.2006p
1. Datorie publicăa) 6 929 6 972 764
2. Datorie public garantatăa), din care: 4 362 3 722 957
sector public 4 118 3 540 893
sector privatb) 244 182 64
3. Datorie negarantată public, din care: 12 398 16 058 4 049
sector public 601 583 112
sector privatb) 11 797 15 475 3 937
4. Datorie externă (1+2+3) (credite, împrumuturi şi alte asemenea) 23 689 26 752 5 770
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 949 966 338e
Total datorie externă (4+5) 24 638 27 718 6 108

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 19,5 la sută în anul 2006, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2005.

Gradul de acoperire5 a fost de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006, faţă de 6,3 luni de import la 31 decembrie 2005.


Note:

  1. Include suma de 2 235 milioane euro încasată de statul român în luna octombrie 2006, reprezentând contravaloarea a 36,8% din acţiunile BCR, cumpărate de către Erste Bank.
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  3. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.