Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-februarie 2003

24.04.2003

La sfârşitul lunii februarie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 72 milioane dolari, cu 59,5 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  Ianuarie - Februarie 2002 Ianuarie - Februarie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 2 460 2 638 -178 3 329 3 401 -72
A. Bunuri şi servicii 2 171 2 527 -356 3 025 3 235 -210
  a. Bunuri (export fob - import fob) 1 871 2 192 -321 2 595 2 835 -240
  b. Servicii 300 335 -35 430 400 30
        - transport 121 115 6 180 147 33
        - turism 43 60 -17 51 58 -7
        - alte servicii 136 160 -24 199 195 4
B. Venituri 53 82 -29 59 116 -57
C. Transferuri curente 236 29 207 245 50 195

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 3,1 sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii februarie la 15 676 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 28 februarie 2003 un sold de 9 751 milioane dolari şi a reprezentat 62,2 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,7 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a majorat faţă de luna decembrie 2002 cu 4,6 la sută, situându-se la 28 februarie la 5 925 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 28 februarie 2003
- milioane USD, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 28.02.2003 Serviciul datoriei 1.01-28.02.2003
I. Datorie publică 6 293 6 451 95
II. Datorie public garantată 3 246 3 300 142
III. Datorie privată 5 664 5 925 106
Total datorie externă 15 203 15 676 343

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 28 februarie 2003 de 15,8 la sută, faţă de 21,6 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a scăzut de la 4,7 luni de import la sfârşitul anului 2002 la 4,6 luni de import la sfârşitul lunii februarie 2003.