Comunicat de presă


Indicatori monetari - mai 2012

27.06.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii mai 2012 de 220 628,3 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2012 aceasta s-a majorat cu 1,0 la sută (0,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2011 masa monetară s-a majorat cu 11,3 la sută (9,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2012
(mil. lei)
mai 2012/
apr. 2012
(%)
mai 2012/
mai 2011
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 86 600,6 0,0 10,8
Numerar în circulaţie 31 478,3 0,6 18,8
Depozite overnight ** 55 122,3 -0,3 6,7
M2 (masa monetară intermediară) 218 572,7 1,0 12,3
M1 86 600,6 0,0 10,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 131 972,1 1,7 13,3
M3 (masa monetară în sens larg) 220 628,3 1,0 11,3
M2 218 572,7 1,0 12,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 2 055,6 -5,8 -43,4

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2012
(mil. lei)
mai 2012/
apr. 2012
(%)
mai 2012/
mai 2011
(%)
Masa monetară (M3) 220 628,3 1,0 11,3
Active externe nete** 32 314,4 -2,4 36,2
Active interne nete*** 188 313,9 1,6 7,9

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna mai 2012 cu 1,1 la sută (0,9 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2012, până la nivelul de 227 098,0 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,2 la sută (0,0 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,4 milioane euro). La 31 mai 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 9,4 la sută (7,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2011, pe seama majorării cu 3,1 la sută a componentei în lei (1,3 la sută în termeni reali) şi cu 13,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 4,4 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2012
(mil. lei)
mai 2012/
apr. 2012
(%)
mai 2012/
mai 2011
(%)
Credit neguvernamental (total) 227 098,0 1,1 9,4
Credit neguvernamental în lei: 80 812,7 0,2 3,1
- gospodării ale populaţiei 34 378,5 0,2 -2,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 434,2 0,1 8,0
Credit neguvernamental în valută: 146 285,3 1,6 13,2
- gospodării ale populaţiei 71 310,0 1,5 10,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 74 975,3 1,6 15,5

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna mai 2012 cu 1,5 la sută, până la 82 293,5 milioane lei. La 31 mai 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 26,9 la sută (24,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna mai 2012 cu 1,0 la sută faţă de luna aprilie 2012, până la nivelul de 193 403,8 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2012
(mil. lei)
mai 2012/
apr. 2012
(%)
mai 2012/
mai 2011
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 193 403,8 1,0 11,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 128 112,0 0,0 13,6
- gospodării ale populaţiei 75 702,6 -0,4 14,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 409,4 0,4 12,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 65 291,8 3,0 8,3
- gospodării ale populaţiei 43 137,2 2,9 10,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 22 154,6 3,2 4,5

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au redus cu 0,4 la sută, până la 75 702,6 milioane lei. La 31 mai 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 14,7 la sută (12,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 52 409,4 milioane lei. La 31 mai 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 12,0 la sută (10,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 3,0 la sută, până la nivelul de 65 291,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,4 la sută, până la 14 622,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 8,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 2,8 milioane euro); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 10,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 4,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 3,6 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 307,6 milioane lei (soldul la 31 mai 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 72 985,9 milioane lei (soldul la 31 mai 2012).