Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în luna ianuarie 2007

16.03.2007

În luna ianuarie 2007, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 766 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 829 milioane euro, mai mare cu 83 la sută faţă de ianuarie 2006, pe fondul creşterii mai accentuate a importurilor în raport cu exporturile (25,4 la sută, respectiv 10,7 la sută).

- milioane euro -
  Ianuarie 2006* Ianuarie 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 2 648 2 940 -292 3 125 3 891 -766
A. Bunuri şi servicii 2 179 2 554 -375 2 440 3 252 -812
a. Bunuri (export fob - import fob) 1 775 2 228 -453 1 965 2 794 -829
b. Servicii 404 326 78 475 458 17
- transport 116 118 -2 108 142 -34
- turism-călătorii 47 50 -3 54 73 -19
- alte servicii 241 158 83 313 243 70
B. Venituri 121 347 -226 172 496 -324
C. Transferuri curente 348 39 309 513 143 370

* date revizuite

** date provizorii

Deficitul contului curent din luna ianuarie 2007 a fost acoperit în proporţie de 51,4 la sută prin investiţii străine directe, care au atins valoarea de 394 milioane euro, din care aproximativ două treimi au reprezentat participaţii la capital şi profit reinvestit, iar diferenţa credite intra-grup1.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 ianuarie 2007 nivelul de 27 892 milioane euro, în creştere cu 0,2 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2007 un sold de 10 758 milioane euro şi a reprezentat 38,6 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (nivel comparabil cu cel înregistrat la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 16 167 milioane euro la 31 ianuarie 2007, fiind cu 0,4 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung
la 31 ianuarie 2007 şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 31.01.2007p
1. Datorie publicăa) 6 984 6 999 70
2. Datorie public garantatăa), din care: 3 767 3 759 53
sector public 3 585 3 577 52
sector privatb) 182 182 1
3. Datorie negarantată public, din care: 16 106 16 167 151
sector public 579 587 1
sector privatb) 15 527 15 580 150
4. Datorie externă (1+2+3) (credite, împrumuturi şi alte asemenea) 26 857 26 925 274
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 967 4e
Total datorie externă (4+5) 27 823 27 892 278

r - date rectificate

p - date provizorii

e - date estimate

a) împrumuturi contractate sau garantate de MFP conform Legii datoriei publice

b) entităţi financiare şi non-financiare cu capital majoritar privat

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 11,4 la sută în luna ianuarie 2007, comparativ cu 19,5 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost de 7,2 luni de import la 31 ianuarie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.