Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-martie 2003

27.05.2003

La sfârşitul lunii martie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 170 milioane dolari, cu 31,2 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  Ianuarie - Martie 2002 Ianuarie - Martie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 747 3 994 -247 5 186 5 356 -170
A. Bunuri şi servicii 3 334 3 822 -488 4 666 5 105 -439
  a. Bunuri (export fob - import fob) 2 897 3 365 -468 4 039 4 485 -446
  b. Servicii 437 457 -20 627 620 7
        - transport 196 175 21 268 236 32
        - turism 60 73 -13 78 87 -9
        - alte servicii 181 209 -28 281 297 -16
B. Venituri 78 136 -58 90 169 -79
C. Transferuri curente 335 36 299 430 82 348

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 2,8 la sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii martie la 15 683 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2003 un sold de 9 739 milioane dolari şi a reprezentat 62,1 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,6 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a majorat faţă de luna decembrie 2002 cu 4,3 la sută, situându-se la 31 martie la 5 945 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 martie 2003
- milioane USD, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 31.03.2003 Serviciul datoriei 1.01-31.03.2003
I. Datorie publică 6 293 6 421 118
II. Datorie public garantată 3 258 3 317 267
III. Datorie privată 5 700 5 945 161
Total datorie externă 15 251 15 683 546

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 martie 2003 de 15,3 la sută, faţă de 21,6 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a scăzut de la 4,7 luni de import la sfârşitul anului 2002 la 4,4 luni de import la sfârşitul lunii martie 2003.