Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-mai 2003

25.07.2003

La sfârşitul lunii mai 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 967 milioane euro, cu 46,7 la sută mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane euro -
  Ianuarie - Mai 2002 Ianuarie - Mai 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 7 428 8 087 -659 7 994 8 961 -967
A. Bunuri şi servicii 6 587 7 664 -1 077 7 184 8 416 -1 232
  a. Bunuri (export fob - import fob) 5 644 6 701 -1 057 6 221 7 431 -1 210
  b. Servicii 943 963 -20 963 985 -22
        - transport 393 341 52 399 370 29
        - turism 125 158 -33 129 144 -15
        - alte servicii 425 464 -39 435 471 -36
B. Venituri 152 338 -186 135 421 -286
C. Transferuri curente 689 85 604 675 124 551

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a diminuat cu 3,8 la sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii mai la 13 993 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2003 un sold de 8.800 milioane euro şi a reprezentat 62,9 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 63,0 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a diminuat faţă de luna decembrie 2002 cu 3,4 la sută, situându-se la 31 mai la 5 193 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 mai 2003
- milioane euro, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 31.05.2003 Serviciul datoriei 1.01-31.05.2003
I. Datorie publică 6 039 5 794 270
II. Datorie public garantată 3 135 3 006 386
III. Datorie privată 5 378 5 193 437
Total datorie externă 14 552 13 993 1 093

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 mai 2003 de 18,2 la sută, faţă de 21,4 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a scăzut de la 4,2 luni de import la sfârşitul anului 2002 la 3,7 luni de import la sfârşitul lunii mai 2003.