Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - aprilie 2012

15.06.2012

În perioada ianuarie - aprilie 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1230 milioane euro, în scădere cu 23,7 la sută faţă de perioada ianuarie - aprilie 2011, pe fondul majorării cu 24,1 la sută a excedentului transferurilor curente, al transformării deficitului balanţei serviciilor în excedent şi al reducerii deficitului balanţei veniturilor cu 4,6 la sută.

- milioane euro -
  Ianuarie-aprilie 2011r Ianuarie-aprilie 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 18 754  20 367  -1 613  19 557  20 787  -1 230 
A. Bunuri şi servicii 16 448  18 288  -1 840  16 838  18 605  -1 767 
a. Bunuri (export fob - import fob)s 14 443  16 242  -1 799  14 545  16 414  -1 869 
b. Servicii 2 005  2 046  -41  2 293  2 191  102 
- transport 618  416  202  649  420  229 
- turism - călătorii 287  376  -89  315  400  -85 
- alte servicii 1 100  1 245  -154  1 329  1 371  -42 
B. Venituri 341  1 231  -890  409  1 258  -849 
C. Transferuri curente 1 965  848  1 117  2 310  924  1 386 

p date provizorii
r date revizuite
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Im porturile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011, respectiv cele aferente anului 2010 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - aprilie 2012 a fost finanţat în proporţie de 36,3 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 446 milioane euro2 (faţă de 490 milioane euro în perioada ianuarie - aprilie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 413 milioane euro, iar creditele intra-grup3 33 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77349 milioane euro la 30 aprilie 2012 (78,1 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,3 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2012 nivelul de 21638 milioane euro (21,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 5,2 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 30 aprilie 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - aprilie 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada ianuarie - aprilie 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 30.04.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 597  77 349  3 781 
I.1. Datorie publică directăa) 19 571  21 170  742 
I.1.1. Imprumuturi de la FMI 2 310  2 282  15 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 509  1 455  63 
I.3. Datorie negarantată public 35 796  36 653  1 824 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490  7 961  1 086e 
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231  10 110  66 
II. Datorie externă pe termen scurt 22 828  22 638  11 633e 
Total datorie externă (I+II) 98 425  98 987  15 414 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 22,5 la sută în perioada ianuarie - aprilie 2012, comparativ cu 28,3 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 8,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.