Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-februarie 2007

18.04.2007

În perioada 1.01-28.02.2007, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 049 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 2 033 milioane euro, dublu faţă de 2 luni 2006.

- milioane euro -
  1.01-28.02.2006* 1.01-28.02.2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 5 612 6 382 -770 6 855 8 904 -2 049
A. Bunuri şi servicii 4 679 5 583 -904 5 458 7 399 -1 941
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 3 879 4 874 -995 4 365 6 398 -2 033
b. Servicii 800 709 91 1 093 1 001 92
- transport 237 260 -23 265 321 -56
- turism-călătorii 98 103 -5 107 136 -29
- alte servicii 465 346 119 721 544 177
B. Venituri 232 680 -448 395 1 078 -683
C. Transferuri curente 701 119 582 1 002 427 575

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS); importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent din perioada 1.01-28.02.2007 a fost acoperit în proporţie de 42,5 la sută prin investiţii străine directe, care au atins valoarea de 870 milioane euro, din care 54 la sută au reprezentat participaţii la capital şi profit reinvestit, iar diferenţa credite intra-grup1.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 28 februarie 2007 nivelul de 28 923 milioane euro, în creştere cu 3,9 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 28 februarie 2007 un sold de 10 640 milioane euro şi a reprezentat 36,8 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 38,5 la sută la 31 decembrie 2006). Datoria externă negarantată public a însumat 16 861 milioane euro la 28 februarie 2007, fiind cu 4,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 28 februarie 2007
şi serviciul datoriei externe în perioada 1.01-28.02.2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe 1.01-28.02.2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 28.02.2007p
1. Datorie publică directăa) 6 975 6 976 100
2. Datorie public garantatăb), din care: 3 737 3 664 109
sector public 3 557 3 487 105
sector privatc) 180 177 4
3. Datorie negarantată public, din care: 16 158 16 861 397
sector public 579 575 12
sector privatc) 15 579 16 286 385
4. Datorie externă (1+2+3) 26 870 27 501 606
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 1 422 13e
Total datorie externă (4+5) 27 836 28 923 619

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

c) entităţi financiare şi non financiare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 11,3 la sută în perioada 1.01-28.02.2007, comparativ cu 19,5 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost de 6,3 luni de import la 28 februarie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.