Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în semestrul I 2003

21.08.2003

La sfârşitul lunii iunie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 246 milioane euro, cu 27,3 la sută mai mare decât cel înregistrat în primul semestru al anului anterior.

- milioane euro -
  Ianuarie - Iunie 2002 Ianuarie - Iunie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 8 980 9 959 -979 9 699 10 945 -1 246
A. Bunuri şi servicii 8 024 9 341 -1 317 8 673 10 255 -1 582
  a. Bunuri (export fob - import fob) 6 934 8 200 -1 266 7 497 9 053 -1 556
  b. Servicii 1 090 1 141 -51 1 176 1 202 -26
        - transport 428 411 17 491 455 36
        - turism 150 181 -31 161 182 -21
        - alte servicii 512 549 -37 524 565 -41
B. Venituri 188 511 -323 158 543 -385
C. Transferuri curente 768 107 661 868 147 721

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a diminuat cu 2,6 la sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii iunie la 14 207 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2003 un sold de 8 933 milioane euro şi a reprezentat 62,9 la sută din datoria pe termen mediu şi lung. Datoria privată externă s-a diminuat faţă de luna decembrie 2002 cu 2,7 la sută, situându-se la 30 iunie la 5 274 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 Iunie 2003
- milioane euro, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 30.06.2003 Serviciul datoriei 1.01-30.06.2003
I. Datorie publică 6 039 5 907 367
II. Datorie public garantată 3 135 3 026 495
III. Datorie privată 5 418 5 274 547
Total datorie externă 14 592 14 207 1 409

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 30 iunie 2003 de 19,1 la sută, faţă de 21,4 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a scăzut de la 4,2 luni de import la sfârşitul anului 2002 la 3,8 luni de import la sfârşitul lunii iunie 2003.