Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2003

29.09.2003

La sfârşitul lunii iulie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 386 milioane euro, cu 30,1 la sută mai mare decât cel înregistrat în primele şapte luni ale anului anterior.

- milioane euro -
  Ianuarie - Iulie 2002 Ianuarie - Iulie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 903 11 968 -1 065 11 666 13 052 -1 386
A. Bunuri şi servicii 9 673 11 235 -1 562 10 444 12 291 -1 847
  a. Bunuri (export fob - import fob) 8 290 9 857 -1 567 8 993 10 830 -1 837
  b. Servicii 1 383 1 378 5 1 451 1 461 -10
        - transport 569 497 72 592 548 44
        - turism 188 212 -24 198 225 -27
        - alte servicii 626 669 -43 661 688 -27
B. Venituri 220 591 -371 179 591 -412
C. Transferuri curente 1 010 142 868 1 043 170 873

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 2,9 la sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii iulie la 15 043 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 iulie 2003 un sold de 9 726 milioane euro şi a reprezentat 64,7 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,8 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a diminuat faţă de luna decembrie 2002 cu 2,2 la sută, situându-se la 31 iulie la 5 317 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 iulie 2003
- milioane euro, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 31.07.2003 Serviciul datoriei 1.01-31.07.2003
I. Datorie publică 6 039 6 617 424
II. Datorie public garantată 3 140 3 109 544
III. Datorie privată 5 438 5 317 669
Total datorie externă 14 617 15 043 1 637

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 iulie 2003 de 18,3 la sută, faţă de 21,4 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a fost la 31 iulie 2003 de 4,2 luni de import (faţă de 3,8 luni de import la sfârşitul lunii iunie 2003) revenind la valoarea înregistrată la sfârşitul anului 2002.