Comunicat de presă


Indicatori monetari - aprilie 2012

25.05.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii aprilie 2012 de 218 497,8 milioane lei. Faţă de luna martie 2012 aceasta s-a majorat cu 1,0 la sută (1,0 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2011 masa monetară s-a majorat cu 11,2 la sută (9,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2012
(mil. lei)
apr. 2012/
mar. 2012
(%)
apr. 2012/
apr. 2011
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 86 570,3 1,9 11,1
Numerar în circulaţie 31 280,9 1,3 16,5
Depozite overnight ** 55 289,4 2,2 8,3
M2 (masa monetară intermediară) 216 316,7 1,0 12,1
M1 86 570,3 1,9 11,1
Depozite cu durata iniţială de pâna la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 129 746,4 0,3 12,7
M3 (masa monetară în sens larg) 218 497,8 1,0 11,2
M2 216 316,7 1,0 12,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de pâna la doi ani inclusiv) 2 181,1 9,5 -37,8

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2012
(mil. lei)
apr. 2012/
mar. 2012
(%)
apr. 2012/
apr. 2011
(%)
Masa monetară (M3) 218 497,8 1,0 11,2
Active externe nete** 33 116,6 16,3 50,0
Active interne nete*** 185 381,2 -1,3 6,3

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna aprilie 2012 cu 0,1 la sută (0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2012, până la nivelul de 224 728,6 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,9 la sută (-1,0 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,3 la sută). La 30 aprilie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 9,8 la sută (7,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2011, pe seama majorării cu 3,3 la sută a componentei în lei (1,4 la sută în termeni reali) şi cu 13,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 5,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2012
(mil. lei)
apr. 2012/
mar. 2012
(%)
apr. 2012/
apr. 2011
(%)
Credit neguvernamental (total) 224 728,6 0,1 9,8
Credit neguvernamental în lei: 80 679,4 -0,9 3,3
- gospodării ale populaţiei 34 299,7 -0,5 -2,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 379,7 -1,2 7,8
Credit neguvernamental în valută: 144 049,2 0,7 13,9
- gospodării ale populaţiei 70 228,0 0,4 11,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 73 821,2 1,1 15,9

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna aprilie 2012 cu 0,1 la sută, până la 81 080,2 milioane lei. La 30 aprilie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 31,6 la sută (29,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna aprilie 2012 cu 0,9 la sută faţă de luna martie 2012, până la nivelul de 191 559,6 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2012
(mil. lei)
apr. 2012/
mar. 2012
(%)
apr. 2012/
apr. 2011
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 191 559,6 0,9 12,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 128 168,8 0,6 15,9
- gospodării ale populaţiei 75 986,9 1,1 15,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 181,9 -0,1 16,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 63 390,8 1,4 4,8
- gospodării ale populaţiei 41 915,2 1,1 8,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 21 475,6 2,1 -1,8

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,1 la sută, până la 75 986,9 milioane lei. La 30 aprilie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 15,4 la sută (13,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 0,1 la sută, până la 52 181,9 milioane lei. La 30 aprilie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 16,6 la sută (14,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,4 la sută, până la nivelul de 63 390,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,0 la sută, până la 14 416,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 2,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 8,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,7 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 1,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 9,0 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 8 747,4 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 72 332,8 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2012).