Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - martie 2012

16.05.2012

În trimestrul I 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 544 milioane euro, în scădere cu 43,7 la sută faţă de trimestrul I 2011, în principal pe fondul majorării cu 52,2 la sută a excedentului transferurilor curente şi reducerii deficitului balanţei veniturilor cu aproximativ o pătrime.

- milioane euro -
  Trimestrul I 2011r Trimestrul I 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 230  15 197  -967  14 814  15 358  -544 
A. Bunuri şi servicii 12 515  13 526  -1 011  12 650  13 789  -1 139 
a. Bunuri (export fob - import fob)s 11 045  12 035  -990  10 998  12 165  -1 167 
b. Servicii 1 470  1 491  -21  1 652  1 624  28 
- transport 458  296  162  449  320  129 
- turism - călătorii 210  273  -63  222  290  -68 
- alte servicii 802  922  -120  981  1 014  -33 
B. Venituri 260  956  -696  286  817  -531 
C. Transferuri curente 1 455  715  740  1 878  752  1 126 

p date provizorii
r date revizuite
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Im porturile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011, respectiv cele aferente anului 2010 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în trimestrul I 2012 a fost finanţat în proporţie de 78,1 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 425 milioane euro2 (faţă de 444 milioane euro în trimestrul I 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 396 milioane euro, iar creditele intra-grup3 29 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 76 443 milioane euro la 31 martie 2012 (77,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,1 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2012 nivelul de 22 269 milioane euro (22,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 2,4 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 31 martie 2012*
şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în trimestrul I 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 31.03.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 597  76 443  2 820 
I.1. Datorie publică directăa) 19 571  20 895  536 
I.1.1. Imprumuturi de la FMI 2 310  2 260  15 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 509  1 455  56 
I.3. Datorie negarantată public 35 796  36 151  1 217 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490  7 931  945e 
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231  10 011  66 
II. Datorie externă pe termen scurt 22 828  22 269  9 074e 
Total datorie externă (I+II) 98 425  98 712  11 894 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 22,3 la sută în trimestrul I 2012, comparativ cu 28,3 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 8,4 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 martie 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.