Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2003

28.10.2003

La sfârşitul lunii august 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 395 milioane euro, cu 48,1 la sută mai mare decât cel înregistrat în primele opt luni ale anului anterior.

- milioane euro -
  Ianuarie - August 2002 Ianuarie - August 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 12 608 13 550 -942 13 363 14 758 -1 395
A. Bunuri şi servicii 11 143 12 729 -1 586 11 928 13 925 -1 997
  a. Bunuri (export fob - import fob) 9 512 11 147 -1 635 10 225 12 242 -2 017
  b. Servicii 1 631 1 582 49 1 703 1 683 20
        - transport 675 563 112 681 620 61
        - turism 229 261 -32 249 283 -34
        - alte servicii 727 758 -31 773 780 -7
B. Venituri 257 667 -410 200 640 -440
C. Transferuri curente 1 208 154 1 054 1 235 193 1 042

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 6,9 la sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii august la 15 613 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2003 un sold de 10 012 milioane euro şi a reprezentat 64,1 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,8 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a majorat faţă de luna decembrie 2002 cu 3,1 la sută, situându-se la 31 august la 5 601 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 august 2003
- milioane euro, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 31.08.2003 Serviciul datoriei 1.01-31.08.2003
I. Datorie publică 6 039 6 782 453
II. Datorie public garantată 3 140 3 230 611
III. Datorie privată 5 432 5 601 719
Total datorie externă 14 611 15 613 1 783

Rata serviciului datoriei externe a fost la 31 august 2003 de 17,4 la sută, faţă de 23,6 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a fost la 31 august 2003 de 4,5 luni de import, faţă de 4,2 luni de import la sfârşitul anului 2002.