Comunicat de presă


Declaraţie a Băncii Mondiale, Comisiei Europene şi Fondului Monetar Internaţional privind misiunea de evaluare a Programului Economic al României

09.05.2012

Misiunile de experţi ale Băncii Mondiale (BM), Comisiei Europene (CE) şi Fondului Monetar Internaţional (FMI) au vizitat Bucureştiul în perioada 24 aprilie - 9 mai pentru a evalua programul economic al României. Pe parcursul vizitei echipele s-au întâlnit cu autoritatile şi au continuat dialogul cu membrii noului guvern după transferul puterii politice. Echipele de experţi au constatat că programul rămâne în linii mari în parametrii conveniţi. Toate criteriile cantitative de performanţă pentru sfârşitul lunii martie 2012 din Acordul Stand-By cu FMI au fost realizate cu excepţia aceluia privind arieratele bugetului, care a fost usor depasit. Suntem încurajaţi de asigurarile ferme din partea noului guvern privind respectarea angajamentelor României faţă de partenerii internaţionali.

Pentru anul 2012, având în vedere situaţia precară a zonei euro, prevedem o creştere în jurul a 1½ la sută, determinată de cererea internă şi o mai bună absorbţie a fondurilor europene. Inflaţia a coborât la niveluri scăzute, dar este de aşteptat să crească uşor mai târziu pe parcursul anului, rămânând totuşi în interiorul intervalului ţintit. Se prognozeaza ca deficitul de cont curent sa inregistreze 4½-5 procente din PIB. În pofida tensiunilor continue de pe pieţele financiare internaţionale, sectorul bancar rămâne rezistent şi sănătos.

Având în vedere perspectiva macroeconomică şi pentru a rezolva o problemă de natură juridică legată de contribuţiile sociale plătite de pensionari precum şi pentru a se realiza revenirea parţială a salariilor la nivelul dinaintea reducerilor salariilor din sectorul public din 2010, deficitul bugetar în temeni cash pe 2012 va creşte uşor la 2,2 procente din PIB, în timp ce deficitul în termeni ESA va rămâne în siguranţă sub 3 procente din PIB. Autorităţile sunt hotărâte să exercite un control strâns asupra execuţiei bugetare şi a noilor angajamente bugetare şi vor intreprinde imediat actiuni corective în cazul oricăror derapaje.

Progresele înregistrate au fost diferite în implementarea reformelor structurale necesare pentru stimularea creşterii economice, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al românilor. Guvernul trebuie să intensifice eforturile de reformă, în special în sectoarele energiei şi transporturilor. În acest sens, autorităţile s-au angajat să elaboreze o foaie de parcurs pentru dereglementarea preţurilor la gaze, care ar trebui să stimuleze investiţiile şi să îmbunătăţească eficienţa energetică. Ajustarea preţurilor pentru consumatorii casnici va fi graduală şi programul va include măsuri pentru protecţia consumatorilor vulnerabili. Vor fi intensificate eforturile de a introduce managementul privat şi de a aduce investiţii private în întreprinderile de stat. Va continua pregătirea reformării şi modernizării sistemului de sănătate pentru a fi ajustat nevoilor populatiei din România şi pentru o mai mare concentrare pe prevenţie, în acelaşi timp asigurând un sistem financiar sănătos.

A cincea evaluare a Acordului Stand-By de către Consiliul Director al FMI este programată in principiu pentru sfarsitul lunii iunie. Consiliul Director al Băncii Mondiale este de aşteptat să discute împrumutul de tip DPL-DDO la mijlocul lunii iunie. Este de aşteptat ca următoarea misiune de evaluare să aibă loc către finele lunii iulie şi începutul lunii august 2012.

Sursa: FMI
http://www.fmi.ro/index.php?pid=179&noutati&lg=ro