Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2003

25.11.2003

La sfârşitul lunii septembrie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 647 milioane euro, cu 61 la sută mai mare decât cel înregistrat în primele nouă luni ale anului anterior.

- milioane euro -
  Ianuarie - Septembrie 2002 Ianuarie - Septembrie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 232 15 255 -1 023 15 160 16 807 -1 647
A. Bunuri şi servicii 12 555 14 383 -1 828 13 510 15 875 -2 365
  a. Bunuri (export fob - import fob) 10 759 12 626 -1 867 11 574 13 963 -2 389
  b. Servicii 1 796 1 757 39 1 936 1 912 24
        - transport 736 642 94 776 709 67
        - turism 260 300 -40 291 333 -42
        - alte servicii 800 815 -15 869 870 -1
B. Venituri 299 703 -404 222 709 -487
C. Transferuri curente 1 378 169 1 209 1428 223 1 205

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 5,9 la suta faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii septembrie la 15 474 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2003 un sold de 9 905 milioane euro şi a reprezentat 64 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,8 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a majorat faţă de luna decembrie 2002 cu 2,4 la sută, situându-se la 30 septembrie la 5 569 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 septembrie 2003
- milioane euro, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 30.09.2003 Serviciul datoriei 1.01-30.09.2003
I. Datorie publică 6 040 6 696 483
II. Datorie public garantată 3 139 3 209 718
III. Datorie privată 5 437 5 569 854
Total datorie externă 14 616 15 474 2 055

Rata serviciului datoriei externe a fost la 30 septembrie 2003 de 17,8 la sută, faţă de 23,6 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a fost la 30 septembrie 2003 de 4,4 luni de import, faţă de 4,2 luni de import la sfârşitul anului 2002.