Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-aprilie 2007

15.06.2007

În perioada ianuarie-aprilie 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 446 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 4 523 milioane euro, mai mare cu 78,3 la sută faţă de perioada ianuarie-aprilie 2006.

- milioane euro -
  ianuarie-aprilie 2006* ianuarie-aprilie 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 11 775 13 835 -2 060 14 454 18 900 -4 446
A. Bunuri şi servicii 9 790 12 193 -2 403 11 581 15 959 -4 378
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 8 091 10 628 -2 537 9 292 13 815 -4 523
b. Servicii 1 699 1 565 134 2 289 2 144 145
- transport 482 553 -71 583 700 -117
- turism-călătorii 227 229 -2 231 301 -70
- alte servicii 990 783 207 1 475 1 143 332
B. Venituri 487 1 398 -911 726 2 221 -1 495
C. Transferuri curente 1 498 244 1 254 2 147 720 1 427

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS); importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-aprilie 2007 a fost acoperit în proporţie de 36,1 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 1 605 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat aproximativ două treimi (62 la sută), iar creditele intra-grup1 o treime (38 la sută).

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 aprilie 2007 nivelul de 30 021 milioane euro, în creştere cu 6,1 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2007 un sold de 10 344 milioane euro şi a reprezentat 34,5 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37,9 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 17 981 milioane euro la 30 aprilie 2007, fiind cu 8,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 aprilie 2007
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-aprilie 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-aprilie 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 30.04.2007p
1. Datorie publică directăa) 6 987 6 838 302
2. Datorie public garantatăb), din care: 3 739 3 506 306
sector publicc) 3 559 3 350 281
sector privatd) 180 156 25
3. Datorie negarantată public, din care: 16 602 17 981 1 803
sector publicc) 579 568 20
sector privatd) 16 023 17 413 1 783
4. Datorie externă (1+2+3) 27 328 28 325 2 411
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 1 696 36e
Total datorie externă (4+5) 28 294 30 021 2 447

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 21,1 la sută în perioada ianuarie-aprilie 2007, comparativ cu 19,5 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 5,8 luni de import la 30 aprilie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.