Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2003

23.12.2003

La sfârşitul lunii octombrie 2003, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 108 milioane euro, cu 74,2 la sută mai mare decât cel înregistrat în primele zece luni ale anului anterior.

- milioane euro -
  Ianuarie - Octombrie 2002 Ianuarie - Octombrie 2003
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 16 081 17 291 -1 210 17 024 19 132 -2 108
A. Bunuri şi servicii 14 165 16 280 -2 115 15 192 18 131 -2 939
  a. Bunuri (export fob - import fob) 12 105 14 289 -2 184 12 996 15 961 -2 965
  b. Servicii 2 060 1 991 69 2 196 2 170 26
        - transport 852 727 125 880 816 64
        - turism 293 335 -42 320 389 -69
        - alte servicii 915 929 -14 996 965 31
B. Venituri 334 800 -466 241 755 -514
C. Transferuri curente 1 582 211 1 371 1 591 246 1 345

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 6,3 la sută faţă de luna decembrie 2002 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii octombrie la 15 542 milioane euro.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2003 un sold de 9 977 milioane euro şi a reprezentat 64,2 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 62,8 la sută la 31 decembrie 2002). Datoria privată externă s-a majorat faţă de luna decembrie 2002 cu 2,2 la sută, situându-se la 31 octombrie la 5 565 milioane euro.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 octombrie 2003
- milioane euro, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2002 Sold la 31.10.2003 Serviciul datoriei 1.01-31.10.2003
I. Datorie publică 6 041 6 813 504
II. Datorie public garantată 3 139 3 164 782
III. Datorie privată 5 443 5 565 1 029
Total datorie externă 14 623 15 542 2 315

Rata serviciului datoriei externe a fost la 31 octombrie 2003 de 17,7 la sută, faţă de 24,2 la sută la sfârşitul anului 2002.

Gradul de acoperire a fost la 31 octombrie 2003 de 4,4 luni de import, faţă de 4,2 luni de import la sfârşitul anului 2002.