Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-octombrie 2001

03.01.2002

La sfârşitul lunii octombrie 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 626 milioane dolari, faţă de 956 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) creşterea cu 77,9 la sută a deficitului bunurilor şi serviciilor; (ii) reducerea cu 14,4 la sută a deficitului veniturilor; (iii) creşterea cu 48,5 la sută a excedentului transferurilor curente.

- milioane USD -
  ianuarie - octombrie 2000
ianuarie - octombrie 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 931 11 887 -956 12 654 14 280 -1 626
A. Bunuri şi servicii 9 928 11 238 -1 310 11 157 13 488 -2 331
  a. Bunuri (export fob - import fob) 8 517 9 627 -1 110 9 591 11 781 -2 190
  b. Servicii 1 411 1 611 -200 1 566 1 707 -141
        - transport 527 521 6 608 628 -20
        - turism 296 336 -40 232 298 -66
        - alte servicii 588 754 -166 726 781 -55
B. Venituri 198 483 -285 319 563 -244
C. Transferuri curente 805 166 639 1 178 229 949

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în perioada ianuarie - octombrie 2001 cu 8,7 la sută şi s-a cifrat la 31 octombrie la 11 046 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 octombrie 2001 un sold de 7 346 milioane dolari şi a reprezentat 66,5 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 67,9 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă a crescut în primele zece luni ale anului 2001 cu 13,4 la sută, situându-se la 31 octombrie la 3 700 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung (calculată ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 31 octombrie 2001 de 17,4 la sută, faţă de 16,1 la sută la sfârşitul anului 2000.