Comunicat de presă


Indicatori monetari - martie 2012

26.04.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii martie 2012 de 216070,1 milioane lei. Faţă de luna februarie 2012 aceasta s-a diminuat cu 0,7 la sută (-1,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2011 masa monetară s-a majorat cu 10,1 la sută (7,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2012
(mil. lei)
mar. 2012/
feb. 2012
(%)
mar. 2012/
mar. 2011
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 84 962,9 -1,4 9,3
Numerar în circulaţie 30 878,6 -0,7 17,7
Depozite overnight ** 54 084,3 -1,8 5,0
M2 (masa monetară intermediară) 214 078,1 0,3 11,0
M1 84 962,9 -1,4 9,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 129 115,2 1,4 12,1
M3 (masa monetară în sens larg) 216 070,1 -0,7 10,1
M2 214 078,1 0,3 11,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 1 992,0 -52,1 -41,9

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2012
(mil. lei)
mar. 2012/
feb. 2012
(%)
mar. 2012/
mar. 2011
(%)
Masa monetară (M3) 216 070,1 -0,7 10,1
Active externe nete** 28 521,8 6,0 65,3
Active interne nete*** 187 548,3 -1,7 4,7

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna martie 2012 cu 0,9 la sută (0,5 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2012, până la nivelul de 224305,6 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,4 la sută (0,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 0,1 la sută). La 31 martie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 10,0 la sută (7,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2011, pe seama majorării cu 5,7 la sută a componentei în lei (3,2 la sută în termeni reali) şi cu 12,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 5,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2012
(mil. lei)
mar. 2012/
feb. 2012
(%)
mar. 2012/
mar. 2011
(%)
Credit neguvernamental (total) 224 305,6 0,9 10,0
Credit neguvernamental în lei: 81 395,8 1,4 5,7
- gospodării ale populaţiei 34 459,0 -0,5 -1,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 936,8 2,7 11,8
Credit neguvernamental în valută: 142 909,8 0,6 12,6
- gospodării ale populaţiei 69 959,8 0,3 11,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 950,0 1,0 14,1

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna martie 2012 cu 3,8 la sută, până la 79943,3 milioane lei. La 31 martie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 30,0 la sută (27,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna martie 2012 cu 0,6 la sută faţă de luna februarie 2012, până la nivelul de 189681,7 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2012
(mil. lei)
mar. 2012/
feb. 2012
(%)
mar. 2012/
mar. 2011
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 189 681,7 0,6 10,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 127 181,8 0,3 15,3
- gospodării ale populaţiei 75 166,4 0,3 14,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 015,4 0,2 16,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 62 499,9 1,2 2,3
- gospodării ale populaţiei 41 465,6 1,0 6,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 21 034,3 1,4 -5,5

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3 la sută, până la 75166,4 milioane lei. La 31 martie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 14,5 la sută (11,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 0,2 la sută, până la 52015,4 milioane lei. La 31 martie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 16,5 la sută (13,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,2 la sută, până la nivelul de 62499,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,5 la sută, până la 14272,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 2,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 3,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 6,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 5,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 11,2 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 8841,2 milioane lei (soldul la 31 martie 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 71102,1 milioane lei (soldul la 31 martie 2012).