Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-mai 2007

16.07.2007

În perioada ianuarie-mai 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 941 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 6 136 milioane euro, mai mare cu 75,9 la sută faţă de perioada ianuarie-mai 2006.

- milioane euro -
  ianuarie-mai 2006* ianuarie-mai 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 15 133 18 045 -2 912 18 426 24 367 -5 941
A. Bunuri şi servicii 12 588 15 905 -3 317 14 764 20 583 -5 819
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 10 398 13 887 -3 489 11 716 17 852 -6 136
b. Servicii 2 190 2 018 172 3 048 2 731 317
- transport 614 721 -107 755 900 -145
- turism-călătorii 309 306 3 308 384 -76
- alte servicii 1 267 991 276 1 985 1 447 538
B. Venituri 615 1 842 -1 227 921 2 837 -1 916
C. Transferuri curente 1 930 298 1 632 2 741 947 1 794

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS); importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-mai 2007 a fost acoperit în proporţie de 36 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 2 138 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 61,8 la sută, iar creditele intra-grup1 38,2 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 mai 2007 nivelul de 29 939 milioane euro, în creştere cu 5,5 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2007 un sold de 10 382 milioane euro şi a reprezentat 34,7 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37,8 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 18 146 milioane euro la 31 mai 2007, fiind cu 8,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 mai 2007
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-mai 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-mai 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 31.05.2007p
1. Datorie publică directăa) 6 975 6 861 410
2. Datorie public garantatăb), din care: 3 742 3 521 348
sector publicc) 3 562 3 366 321
sector privatd) 180 155 27
3. Datorie negarantată public, din care: 16 683 18 146 2 372
sector publicc) 579 561 34
sector privatd) 16 104 17 585 2 338
4. Datorie externă (1+2+3) 27 400 28 528 3 130
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 1 411 41e
Total datorie externă (4+5) 28 366 29 939 3 171

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 21,5 la sută în perioada ianuarie-mai 2007, comparativ cu 19,5 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 5,7 luni de import la 31 mai 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.