Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-noiembrie 2001

28.01.2002

La sfârşitul lunii noiembrie 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 903 milioane dolari, faţă de 1 067 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) creşterea cu 67,8 la sută a deficitului bunurilor şi serviciilor; (ii) reducerea cu 8,0 la sută a deficitului veniturilor; (iii) creşterea cu 25,0 la sută a excedentului transferurilor curente.

- milioane USD -
  ianuarie - noiembrie 2000
ianuarie - noiembrie 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 12 366 13 433 -1 067 13 930 15 833 -1 903
A. Bunuri şi servicii 11 112 12 692 -1 580 12 294 14 945 -2 651
  a. Bunuri (export fob - import fob) 9 510 10 862 -1 352 10 568 13 055 -2 487
  b. Servicii 1 602 1 830 -228 1 726 1 890 -164
        - transport 592 591 1 663 695 -32
        - turism 334 386 -52 266 336 -70
        - alte servicii 676 853 -177 797 859 -62
B. Venituri 226 550 -324 345 643 -298
C. Transferuri curente 1 028 191 837 1 291 245 1 046

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în perioada ianuarie - noiembrie 2001 cu 9,0 la sută şi s-a cifrat la 30 noiembrie la 11 489 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2001 un sold de 7 403 milioane dolari şi a reprezentat 66,6 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 67,9 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă a crescut în primele unsprezece luni ale anului 2001 cu 13,3 la sută, situându-se la 30 noiembrie la 3 711 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung (calculată ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 30 noiembrie 2001 de 17,5 la sută, faţă de 16,1 la sută la sfârşitul anului 2000.