Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în anul 2001

27.02.2002

La sfârşitul lunii decembrie 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 349 milioane dolari, faţă de 1 363 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) creşterea cu 76,3 la sută a deficitului bunurilor şi serviciilor; (ii) majorarea cu 17,5 la sută a deficitului veniturilor; (iii) creşterea cu 36,6 la sută a excedentului transferurilor curente.

- milioane USD -
  2000
2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 13 537 14 900 -1 363 15 151 17 500 -2 349
A. Bunuri şi servicii 12 133 14 071 -1 938 13 333 16 522 -3 189
  a. Bunuri (export fob - import fob) 10 366 12 050 -1 684 11 385 14 354 -2 969
  b. Servicii 1 767 2 021 -254 1 948 2 168 -220
        - transport 652 655 -3 761 766 -5
        - turism 359 425 -66 362 449 -87
        - alte servicii 756 941 -185 825 953 -128
B. Venituri 325 610 -285 369 704 -335
C. Transferuri curente 1 079 219 860 1 449 274 1 175

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în anul 2001 cu 11,4 la sută şi s-a cifrat la 31 decembrie la 11 412 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2001 un sold de 7 673 milioane dolari şi a reprezentat 67,2 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 67,9 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă a crescut în anul 2001 cu 13,7 la sută, situându-se la 31 decembrie la 3 739 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung (calculată ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 31 decembrie 2001 de 18,4 la sută, faţă de 16,1 la sută la sfârşitul anului 2000.