Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - februarie 2012

12.04.2012

În perioada ianuarie - februarie 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 663 milioane euro, în creştere cu 164,1 la sută faţă de perioada ianuarie - februarie 2011, în principal pe fondul dublării deficitului balanţei comerciale şi al reducerii cu o treime a excedentului transferurilor curente.

- milioane euro -
  Ianuarie-februarie 2011r Ianuarie-februarie 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 9 130  9 381  -251  9 178  9 841  -663 
A. Bunuri şi servicii 7 863  8 194  -331  8 058  8 707  -649 
a. Bunuri (export fob - import fob)s 6 939  7 250  -311  6 980  7 623  -643 
b. Servicii 924  944  -20  1 078  1 084  -6 
- transport 291  179  112  304  199  105 
- turism - călătorii 131  173  -42  148  186  -38 
- alte servicii 502  592  -90  626  699  -73 
B. Venituri 175  638  -463  185  564  -379 
C. Transferuri curente 1 092  549  543  935  570  365 

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011, respectiv cele aferente anului 2010 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-februarie 2012 a fost finanţat în proporţie de 38,2 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 253 milioane euro2 (faţă de 325 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 410 milioane euro, iar creditele intra-grup3 au înregistrat o valoare negativă de 157 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75499 milioane euro la 29 februarie 2012 (77,1 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,1 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 29 februarie 2012 nivelul de 22488 milioane euro (22,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,5 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 29 februarie 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-februarie 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada ianuarie-februarie 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 29.02.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 597  75 499  2 017 
I.1. Datorie publică directăa) 19 571  20 290  316 
I.1.1. Imprumuturi de la FMI 2 310  2 253  15 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 509  1 470  34 
I.3. Datorie negarantată public 35 796  35 784  827 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490  7 974  774e 
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231  9 981  66 
II. Datorie externă pe termen scurt 22 828  22 488  6 013e 
Total datorie externă (I+II) 98 425  97 987  8 030 

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
r - date revizuite e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 25 la sută în perioada ianuarie - februarie 2012, comparativ cu 28,3 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 8,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 29 februarie 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.