Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în semestrul I 2007

14.08.2007

În semestrul I 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 812 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 7 832 milioane euro, mai mare cu 77,1 la sută faţă de semestrul I 2006.

- milioane euro -
  Semestrul I 2006* Semestrul I 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 18 487 22 231 -3 744 21 973 29 785 -7 812
A. Bunuri şi servicii 15 355 19 558 -4 203 17 602 25 241 -7 639
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 12 678 17 101 -4 423 14 105 21 937 -7 832
b. Servicii 2 677 2 457 220 3 497 3 304 193
- transport 750 883 -133 867 1 105 -238
- turism-călătorii 393 384 9 381 469 -88
- alte servicii 1 534 1 190 344 2 249 1 730 519
B. Venituri 762 2 323 -1 561 1 066 3 479 -2 413
C. Transferuri curente 2 370 350 2 020 3 305 1 065 2 240

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS); importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în semestrul I 2007 a fost acoperit în proporţie de 38 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 2 965 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 52 la sută, iar creditele intra-grup1 48 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 iunie 2007 nivelul de 31 568 milioane euro, în creştere cu 11,2 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2007 un sold de 10 303 milioane euro şi a reprezentat 32,6 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 37,7 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 19 339 milioane euro la 30 iunie 2007, fiind cu 15,7 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 iunie 2007
şi serviciul datoriei externe în semestrul I 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în Semestrul I 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 30.06.2007p
1. Datorie publică directăa) 6 976 6 828 598
2. Datorie public garantatăb), din care: 3 739 3 475 439
sector publicc) 3 559 3 320 412
sector privatd) 180 155 27
3. Datorie negarantată public, din care: 16 712 19 339 2 643
sector publicc) 579 565 43
sector privatd) 16 133 18 774 2 600
4. Datorie externă (1+2+3) 27 427 29 642 3 680
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 1 926 80e
Total datorie externă (4+5) 28 393 31 568 3 760

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform Legii datoriei publice

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 21,4 la sută în semestrul I 2007, comparativ cu 19,5 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 5,6 luni de import la 30 iunie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.