Comunicat de presă


Comunicat privind extinderea gamei activelor eligibile acceptate de către BNR pentru operaţiunile de piaţă monetară

09.04.2012

Ca urmare a operaţionalizării conexiunii directe între sistemele SaFIR şi RoClear, începând cu data de 10 aprilie a.c. va intra în vigoare extinderea gamei activelor eligibile acceptate de către Banca Naţională a României pentru operaţiunile de piaţă monetară, precum şi pentru operaţiuni de furnizare de lichiditate şi de garantare aferente sistemului de plăţi, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 31.08.2011.

Astfel, lista activelor eligibile va fi completată cu obligaţiuni denominate în lei, emise de instituţiile financiare internaţionale, depozitate în sistemul RoClear.
Menţionăm că obligaţiunile cu aceleaşi caracteristici depozitate în sistemul Euroclear sunt eligibile din data de 3 octombrie 2011.

Nivelul marjei care se deduce din valoarea de piaţă a activelor eligibile pentru a se obţine valoarea ajustată a acestora (haircut) aplicabil noilor instrumente eligibile va fi de 8%.