Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-februarie 2002

23.04.2002

La sfârşitul lunii februarie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 180 milioane dolari, faţă de 338 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost în principal rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) înregistrarea unui deficit al balanţei comerciale de 319 milioane dolari; (ii) înregistrarea unui surplus de 207 milioane dolari la transferuri curente.

- milioane USD -
  ianuarie - februarie 2001
ianuarie - februarie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 2 328 2 666 -338 2 448 2 628 -180
A. Bunuri şi servicii 2 096 2 527 -431 2 159 2 517 -358
  a. Bunuri (export fob - import fob) 1 826 2 232 -406 1 866 2 185 -319
  b. Servicii 270 295 -25 293 332 -39
        - transport 106 109 -3 114 112 2
        - turism 34 51 -17 43 60 -17
        - alte servicii 130 135 -5 136 160 -24
B. Venituri 55 74 -19 53 82 -29
C. Transferuri curente 177 65 112 236 29 207

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 0,3 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii februarie 2002 la 11 543 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 28 februarie 2002 un sold de 7  710 milioane dolari şi a reprezentat 66,8 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 66,9 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în luna februarie cu 0,5 la sută, situându-se la 28 februarie la 3 833 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 28 februarie 2002 (mil.USD, date provizorii)
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 28.02.2002 Serviciul datoriei
I. Datorie publică 4 984 4 939 84
II. Datorie public garantată 2 709 2 771 120
III. Datorie privată 3 814 3 833 94
Total datorie externă 11 507 11 543 298

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 28 februarie 2002 de 13,8 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,3 luni de import la sfârşitul lunii februarie 2002.