Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-aprilie 2002

08.07.2002

La sfârşitul lunii aprilie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 543 milioane dolari, faţă de 754 milioane dolari în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  ianuarie - aprilie 2001
ianuarie - aprilie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 4 793 5 547 -754 5 132 5 675 -543
A. Bunuri şi servicii 4 273 5 259 -986 4 557 5 365 -808
  a. Bunuri (export fob - import fob) 3 697 4 583 -886 3 953 4 658 -705
  b. Servicii 576 676 -100 604 707 -103
        - transport 234 249 -15 234 265 -31
        - turism 100 137 -37 82 102 -20
        - alte servicii 242 290 -48 288 340 -52
B. Venituri 135 188 -53 106 251 -145
C. Transferuri curente 385 100 285 469 59 410

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 2,7 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii aprilie la 12 005 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2002 un sold de 7 935 milioane dolari şi a reprezentat 66,1 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 66,0 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în primele patru luni cu 2,5 la sută, situându-se la 30 aprilie la 4 069 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 aprilie 2002 (mil.USD, date provizorii)
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 30.04.2002 Serviciul datoriei
I. Datorie publică 4 984 5 090 157
II. Datorie public garantată 2 731 2 845 301
III. Datorie privată 3 970 4 069 209
Total datorie externă 11 686 12 005 668

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 30 aprilie 2002 de 14,7 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,1 luni de import la sfârşitul lunii aprilie 2002