Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-mai 2002

26.07.2002

La sfârşitul lunii mai 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 665 milioane dolari, faţă de 1 145 milioane dolari în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  ianuarie - mai 2001 ianuarie - mai 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 074 7 219 -1 145 6 543 7 208 -665
A. Bunuri şi servicii 5 412 6 816 -1 404 5 797 6 832 -1 035
  a. Bunuri (export fob - import fob) 4 678 5 936 -1 258 4 999 5 941 -942
  b. Servicii 734 880 -146 798 891 -93
        - transport 304 322 -18 310 340 -30
        - turism 130 190 -60 111 140 -29
        - alte servicii 300 368 -68 377 411 -34
B. Venituri 175 285 -110 135 301 -166
C. Transferuri curente 487 118 369 611 75 536

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 11,2 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii mai la 13 018 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 mai 2002 un sold de 8 759 milioane dolari şi a reprezentat 67,3 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 65,9 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în primele cinci luni cu 6,7 la sută, situându-se la 31 mai la 4 259 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 mai 2002 (milioane USD, date provizorii)
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 31.05.2002 Serviciul datoriei
I. Datorie publică 4 984 5 831 209
II. Datorie public garantată 2 731 2 928 364
III. Datorie privată 3 991 4 259 227
Total datorie externă 11 706 13 018 800

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 mai 2002 de 13,8 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,6 luni de import la sfârşitul lunii mai 2002.