Comunicat de presă


Comunicat privind extinderea gamei activelor eligibile acceptate de către BNR pentru operaţiunile de piaţă monetară

29.02.2012

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 22.02.2012, începând cu data de 1 martie a.c., va intra în vigoare extinderea gamei activelor eligibile acceptate de către Banca Naţională a României pentru operaţiunile de politică monetară, precum şi pentru operaţiuni de furnizare de lichiditate şi de garantare aferente sistemului de plăţi,.

Astfel, lista activelor eligibile va fi completată cu obligaţiuni denominate în dolari SUA, emise de România pe piaţa externă şi preluate în sistemul SaFIR prin intermediul conexiunii directe cu sistemul Euroclear, respectiv obligaţiunile înregistrate sub codul ISIN dedicat investitorilor nerezidenţi SUA.

Nivelul marjei care se deduce din valoarea de piaţă a activelor eligibile pentru a se obţine valoarea ajustată a acestora (haircut) aplicabil noilor instrumente eligibile va fi de 9%, pentru operaţiunile băncii centrale cu scadenţa de maxim o lună .