Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în semestrul I 2002

26.08.2002

La sfârşitul lunii iunie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 909 milioane dolari, cu 30,4 la sută mai mic decât în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  ianuarie - iunie 2001 ianuarie - iunie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 7 419 8 725 -1 306 8 052 8 961 -909
A. Bunuri şi servicii 6 616 8 204 -1 588 7 198 8 426 -1 228
  a. Bunuri (export fob - import fob) 5 696 7 143 -1 447 6 217 7 362 -1 145
  b. Servicii 920 1 061 -141 981 1 064 -83
        - transport 370 387 -17 392 415 -23
        - turism 162 225 -63 135 163 -28
        - alte servicii 388 449 -61 454 486 -32
B. Venituri 204 381 -177 164 439 -275
C. Transferuri curente 599 140 459 690 96 594

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 11,0 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii iunie la 13 008 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2002 un sold de 8 632 milioane dolari şi a reprezentat 66,4 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 65,8 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în primul semestru al anului cu 9,2 la sută, situându-se la 30 iunie la 4 376 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 iunie 2002 (milioane USD, date provizorii)
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 30.06.2002 Serviciul datoriei
I. Datorie publică 4 984 5 708 619
II. Datorie public garantată 2 731 2 924 467
III. Datorie privată 4 009 4 376 394
Total datorie externă 11 724 13 008 1 480

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 30 iunie 2002 de 20,6 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,4 luni de import la sfârşitul lunii iunie 2002.