Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în anul 2007

14.02.2008

În anul 2007 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 872 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 17 586 milioane euro, mai mare cu 49,6 la sută faţă de anul 2006.

- milioane euro -
  2006* 2007**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 38 700 48 856 -10 156 46 456 63 328 -16 872
A. Bunuri şi servicii 31 437 43 192 -11 755 36 913 54 234 -17 321
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 25 850 37 609 -11 759 29 380 46 966 -17 586
b. Servicii 5 587 5 583 4 7 533 7 268 265
- transport 1 498 1 916 -418 1 822 2 369 -547
- turism-călătorii 1 034 1 035 -1 1 068 1 101 -33
- alte servicii 3 055 2 632 423 4 643 3 798 845
B. Venituri 1 726 4 972 -3 246 2 383 6 787 -4 404
C. Transferuri curente 5 537 692 4 845 7 160 2 307 4 853

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în anul 2007 a fost acoperit în proporţie de 41,9 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 7 069 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 45,9 la sută, iar creditele intra-grup1 54,1 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 decembrie 2007 nivelul de 36 728 milioane euro, în creştere cu 28,3 la sută faţă de 31 decembrie 2006.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2007 un sold de 10 370 milioane euro şi a reprezentat 28,2 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 38,8 la sută la 31 decembrie 2006).

Datoria externă negarantată public a însumat 23 139 milioane euro la 31 decembrie 2007, fiind cu 39,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2006.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 decembrie 2007*
şi serviciul datoriei externe în anul 2007
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în anul 2007p
Sold la 31.12.2006r Sold la 31.12.2007p
1. Datoria publică directăa) 7 371 7 256 1 103
2. Datoria public garantatăb), din care: 3 739 3 114 905
sector publicc) 3 558 2 981 859
sector privatd) 181 133 46
3. Datoria negarantată public, din care: 16 552 23 139 5 258
sector publicc) 325 463 54
sector privatd) 16 227 22 676 5 204
4. Datoria externă (1+2+3) 27 662 33 509 7 266
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 966 3 219 250e
Total datorie externă (4+5) 28 628 36 728 7 516

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 20,4 la sută în anul 2007, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2006.

Gradul de acoperire4 a fost 6 luni de import la 31 decembrie 2007, faţă de 6,4 luni de import la 31 decembrie 2006.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.