Comunicat de presă


Indicatori monetari - ianuarie 2012

23.02.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2012 de 216 669,6 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2011 aceasta a crescut cu 0,2 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2011 masa monetară s-a majorat cu 8,8 la sută (5,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2012
(mil. lei)
ian. 2012/
dec. 2011
(%)
ian. 2012/
ian. 2011
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 86 485,4 0,8 8,0
Numerar în circulaţie 30 435,4 -0,6 15,3
Depozite overnight ** 56 050,0 1,5 4,4
M2 (masa monetară intermediară) 212 407,4 0,2 8,4
M1 86 485,4 0,8 8,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 125 922,0 -0,2 8,6
M3 (masa monetară în sens larg) 216 669,6 0,2 8,8
M2 212 407,4 0,2 8,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 4 262,2 2,7 32,8

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2012
(mil. lei)
ian. 2012/
dec. 2011
(%)
ian. 2012/
ian. 2011
(%)
Masa monetară (M3) 216 669,6 0,2 8,8
Active externe nete** 23 940,6 14,4 7,0
Active interne nete*** 192 729,0 -1,3 9,0

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit s-a redus în luna ianuarie 2012 cu 0,2 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2011, până la nivelul de 222 502,0 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 1,2 la sută (-1,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 0,2 la sută). La 31 ianuarie 2012, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 7,1 la sută (4,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2011, pe seama majorării cu 4,9 la sută a componentei în lei (2,1 la sută în termeni reali) şi cu 8,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 6,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2012
(mil. lei)
ian. 2012/
dec. 2011
(%)
ian. 2012/
ian. 2011
(%)
Credit neguvernamental (total) 222 502,0 -0,2 7,1
Credit neguvernamental în lei: 80 639,4 -1,2 4,9
- gospodării ale populaţiei 34 716,3 -0,9 -2,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 45 923,1 -1,5 10,7
Credit neguvernamental în valută: 141 862,6 0,3 8,4
- gospodării ale populaţiei 69 517,5 0,4 6,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 345,1 0,2 10,3

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna ianuarie 2012 cu 5,6 la sută, până la 73 746,5 milioane lei. La 31 ianuarie 2012, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 17,9 la sută (14,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2011.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna ianuarie 2012 cu 0,4 la sută faţă de luna decembrie 2011, până la nivelul de 188 106,5 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2012
(mil. lei)
ian. 2012/
dec. 2011
(%)
ian. 2012/
ian. 2011
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 188 106,5 0,4 7,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 126 177,5 1,3 13,5
- gospodării ale populaţiei 73 809,7 2,4 13,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 367,8 -0,1 13,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 61 929,0 -1,3 -1,9
- gospodării ale populaţiei 40 819,4 0,4 3,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 21 109,6 -4,5 -10,0

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,4 la sută, până la 73 809,7 milioane lei. La 31 ianuarie 2012, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 13,7 la sută (10,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2011.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 0,1 la sută, până la 52 367,8 milioane lei. La 31 ianuarie 2012, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 13,1 la sută (10,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2011.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au scăzut cu 1,3 la sută, până la nivelul de 61 929,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au diminuat cu 1,9 la sută, până la 14 258,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 1,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 3,8 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 3,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 10,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 11,8 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 8 661,5 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2012), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 65 085,0 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2012).