Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - 2011

13.02.2012

În anul 2011p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5682 milioane euro, în creştere cu 3 la sută faţă de anul 2010, în principal datorită creşterii deficitului balanţei veniturilor cu 22 la sută.

- milioane euro -
  2010r 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 50 911 56 429  -5 518  59 611 65 293  -5 682
A. Bunuri şi servicii 43 990  51 186  -7 196 52 292  59 375  -7 083
a. Bunuri (export fob - import fob)s 37 368  44 968 -7 600  45 017 52 482  -7 465
b. Servicii 6 622 6 218 404 7 275 6 893 382
- transport 1 928 1 156 772  2 272 1 343  929
- turism - călătorii 860  1 238 -378 1 018 1 407 -389
- alte servicii 3 834 3 824  10  3 985 4 143  -158
B. Venituri 924  2 838 -1 914 1 237 3 573 -2 336
C. Transferuri curente 5 997 2 405 3 592 6 082  2 345 3 737

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică - Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS1. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011, respectiv cele aferente anului 2010 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în anul 2011 a fost finanţat în proporţie de 33,7 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 917 milioane euro2 (în scădere cu 13,6 la sută faţă de anul 2010), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 1 430 milioane euro, iar creditele intra-grup3 487 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75 612 milioane euro la 31 decembrie 2011 (76,7 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,7 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2011 nivelul de 22 994 milioane euro (23,3 la sută din total datorie externă), mai mare cu 17,6 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 31 decembrie 2011*
şi serviciul datoriei externe în anul 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în anul 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 31.12.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 909 75 612 14 568
I.1. Datorie publică directăa) 16 158 19 516  2 251
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 509 253
I.3. Datorie negarantată public 37 733 35 904 10 071
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 228 8 452 1 722e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 082 10 231 271
II. Datorie externă pe termen scurt 19 549 22 994 24 952e
Total datorie externă (I+II) 92 458 98 606 39 520

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
r - date revizuite e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 27,9 la sută în anul 2011, comparativ cu 33,4 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire5 a fost 7,5 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2011, faţă de 8,4 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.