Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2002

28.10.2002

La sfârşitul lunii august 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 937 milioane dolari, cu 29,8 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  ianuarie - august 2001 ianuarie - august 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 158 11 493 -1 335 11 519 12 456 -937
A. Bunuri şi servicii 9 009 10 845 -1 836 10 173 11 758 -1 585
  a. Bunuri (export fob - import fob) 7 689 9 414 -1 725 8 747 10 248 -1 501
  b. Servicii 1 320 1 431 -111 1 426 1 510 -84
        - transport 516 514 2 557 581 -24
        - turism 233 307 -74 207 241 -34
        - alte servicii 571 610 -39 662 688 -26
B. Venituri 261 460 -1990 234 557 -323
C. Transferuri curente 888 188 700 1 112 141 971

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 12,2 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii august la 13 202 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2002 un sold de 8 721 milioane dolari şi a reprezentat 66,1 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 65,6 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în primele opt luni ale anului cu 10,8 la sută, situându-se la 31 august la 4 481 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 august 2002 (milioane USD, date provizorii)
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 31.08.2002 Serviciul datoriei
1.01-31.08.2002
I. Datorie publică 4 984 5 745 699
II. Datorie public garantată 2 741 2 976 637
III. Datorie privată 4 044 4 481 558
Total datorie externă 11 769 13 202 1 894

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 august 2002 de 21,3 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,6 luni de import la sfârşitul lunii august 2002.