Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2002

11.12.2002

La sfârşitul lunii septembrie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 957 milioane dolari, cu 21,9 la sută mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului anterior.

- milioane USD -
  ianuarie - septembrie 2001 ianuarie - septembrie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 11 500 12 725 -1 225 13 200 14 157 -957
A. Bunuri şi servicii 10 193 12 000 -1 807 11 636 13 350 -1 714
  a. Bunuri (export fob - import fob) 8 663 10 447 -1 784 9 973 11 702 -1 729
  b. Servicii 1 530 1 553 -23 1 663 1 648 15
        - transport 616 531 85 686 624 62
        - turism 260 328 -68 243 280 -37
        - alte servicii 654 694 -40 734 744 -10
B. Venituri 292 522 -230 274 650 -376
C. Transferuri curente 1 015 203 812 1 290 157 1 133

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 13,0 la sută faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii septembrie la 13 426 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2002 un sold de 8 795 milioane dolari şi a reprezentat 65,5 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 65,0 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în primele nouă luni ale anului cu 11,4 la sută, situându-se la 30 septembrie la 4 631 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 septembrie 2002
- milioane USD, date provizorii -
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 30.09.2002 Serviciul datoriei 1.01-30.09.2002
I. Datorie publică 4 984 5 900 734
II. Datorie public garantată 2 741 2 895 764
III. Datorie privată 4 159 4 631 656
Total datorie externă 11 884 13 426 2 154

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 30 septembrie 2002 de 18,5 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,6 luni de import la sfârşitul lunii septembrie 2002.