Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2001

21.11.2001

La sfârşitul lunii septembrie 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 378 milioane dolari, faţă de 798 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) creşterea cu 72,7 la sută a deficitului bunurilor şi serviciilor; (ii) reducerea cu 22,6 la sută a deficitului veniturilor; (iii) creşterea cu 27,4 la sută a excedentului transferurilor curente.

- milioane USD -
  ianuarie - septembrie 2000
ianuarie - septembrie 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 9 760 10 558 -798 11 309 12 687 -1 378
A. Bunuri şi servicii 8 850 9 975 -1 125 10 069 11 994 -1 925
  a. Bunuri (export fob - import fob) 7 612 8 526 -914 8 667 10 456 -1 789
  b. Servicii 1 238 1 449 -211 1 402 1 538 -136
        - transport 463 470 -7 530 557 -27
        - turism 261 286 -25 208 268 -60
        - alte servicii 514 693 -179 664 713 -49
B. Venituri 167 428 -261 288 490 -202
C. Transferuri curente 743 155 588 952 203 749

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în perioada ianuarie - septembrie 2001 cu 10,5 la sută şi s-a cifrat la 30 septembrie la 11 194 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 septembrie 2001 un sold de 7 619 milioane dolari şi a reprezentat 68,1 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (pondere înregistrată şi la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă a crescut în primele nouă luni ale anului 2001 cu 10,6 la sută, situându-se la 30 septembrie la 3 575 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung (calculată ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 30 septembrie 2001 de 14,9 la sută, faţă de 16,1 la sută la sfârşitul anului 2000.