Comunicat de presă


Indicatori monetari - decembrie 2011

25.01.2012

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2011 de 216 208,1 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2011 aceasta a crescut cu 3,3 la sută (3,0 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2010 masa monetară s-a majorat cu 6,6 la sută (3,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2011
(mil. lei)
dec. 2011/
nov. 2011
(%)
dec. 2011/
dec. 2010
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 85 835,0 2,5 5,2
Numerar în circulaţie 30 608,7 4,2 14,2
Depozite overnight ** 55 226,3 1,6 0,8
M2 (masa monetară intermediară) 212 059,3 3,4 6,3
M1 85 835,0 2,5 5,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 126 224,3 4,0 7,0
M3 (masa monetară în sens larg) 216 208,1 3,3 6,6
M2 212 059,3 3,4 6,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 4 148,8 -4,2 29,6

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2011
(mil. lei)
dec. 2011/
nov. 2011
(%)
dec. 2011/
dec. 2010
(%)
Masa monetară (M3) 216 208,1 3,3 6,6
Active externe nete** 20 925,8 -23,7 -12,8
Active interne nete*** 195 282,3 7,3 9,2

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit s-a redus în luna decembrie 2011 cu 0,4 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2011, până la nivelul de 223 033,6 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,2 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,1 la sută). La 31 decembrie 2011, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,6 la sută (3,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2010, pe seama majorării cu 5,6 la sută a componentei în lei (2,3 la sută în termeni reali) şi cu 7,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 6,3 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2011
(mil. lei)
dec. 2011/
nov. 2011
(%)
dec. 2011/
dec. 2010
(%)
Credit neguvernamental (total) 223 033,6 -0,4 6,6
Credit neguvernamental în lei: 81 655,2 0,2 5,6
- gospodării ale populaţiei 35 047,4 -0,7 -2,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 607,8 0,8 12,5
Credit neguvernamental în valută: 141 378,4 -0,6 7,2
- gospodării ale populaţiei 69 210,6 -0,1 4,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 72 167,8 -1,2 9,8

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna decembrie 2011 cu 6,3 la sută, până la 69 815,3 milioane lei. La 31 decembrie 2011, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 13,8 la sută (10,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna decembrie 2011 cu 3,3 la sută faţă de luna noiembrie 2011, până la nivelul de 187 291,3 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2011
(mil. lei)
dec. 2011/
nov. 2011
(%)
dec. 2011/
dec. 2010
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 187 291,3 3,3 5,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 124 533,5 4,4 9,7
- gospodării ale populaţiei 72 101,8 3,0 12,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 431,7 6,4 6,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 62 757,8 1,3 -1,9
- gospodării ale populaţiei 40 651,7 -0,4 2,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 22 106,1 4,4 -8,4

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,0 la sută, până la 72 101,8 milioane lei. La 31 decembrie 2011, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 12,1 la sută (8,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2010.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 6,4 la sută, până la 52 431,7 milioane lei. La 31 decembrie 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 6,6 la sută (3,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2010.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,3 la sută, până la nivelul de 62 757,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 2,1 la sută, până la 14 528,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 1,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 2,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 2,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,3 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 8,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 9,2 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 682,3 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2011), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 60 133,0 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2011).